Zde se zobrazují všechny publikované články. Řazení je hierarchické. V úvodu se zobrazují počty článků hlavních kategorií. Pro rozkliknutí odkazu pak jednotlivé články a počty článků přiřazených podkategorií.

Kategorie obecných informací o obci Hrušovany u Brna

Kategorie obsahuje zejména - základní informace o obci, znak obce, historie, osobnosti, pamětihodnosti, příspěvkové organizace, tipy kam na výlet

Kategorie obsahuje služby, poskytované v obci - stravování a ubytování, obchody, lékařské služby, sociální služby, ekonomické a právní poradenství, řemesla a firmy v obci

Kategorie obsahuje informace o spolcích, společenských organizacích a politických stranách v obci mimo příspěvkové organizace

V Hrušovanech můžete najít některá místa, která svědčí i bohaté historii i současném životě obce. Podívejte se alespoň na některá z nich. Kromě informací na těchto stránkách si zaslouží Vaši pozornost bohatý zdroj informací o pamětihodnostech Hrušovan u Brna, publikace paní Vlastimily Adamové, kronikářky Hrušovan u Brna.

pdfPrůvodce po všelikém dění v obci Hrušovany u Brna9.31 MB


 

Kategorie obsahuje články a příspěvky, týkající se základní školy

Kategorie obsahuje články a příspěvky, týkající se mateřské školy

Obsahuje články a příspěvky, týkající se činnosti klubu rybářů.

Klub rybářů Hrušovany u Brna byl založen k 1. 1. 2016 za účelem rybníkářství, naplňování volného času dětí, mládeže a občanů Hrušovan u Brna. Dále za účelem výchovy k ochraně přírody, údržby vodního hospodářství a sportovního rybolovu. Klub rybářů je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv. Má právo hospodařit na vodní nádrži tzv. Vodárenského rybníka.


„Klub seniorů" v Hrušovanech u Brna zve spoluobčany, kteří si potřebují s někým popovídat, nebo se kulturně vyžít, přijďte mezi nás. Klub seniorů se schází pravidelně ve Velkém sále na Sokecu, a to vždy ve středu ve 14 hodin. Kromě pravidelných schůzek organizujeme 1 denní zájezdy jak autobusem tak vlakem. Společně navštěvujeme divadlo a různé výstavy. Staňte se našimi členy, získáte nové přátele a jistě se Vám i naše akce budou líbit. Přijďte rozšířit naše řady, těšíme se na Vás.

Zde jsou naše AKTIVITY


 

Kategorie obsahuje články a příspěvky, týkající se Místní knihovny

zpravodajKategorie obsahuje výtisky "Hrušovanského zpravodaje" od září roku 2006


 

Informace, články a fotografie z kulturních a sportovních akcí a různých událostí v Hrušovanech a blízkém okolí od roku 2009


 

Kategorie obsahuje různé dokumenty ke stažení.

Upozornění:

Použití znaku a loga obce podléhá schválení zastupitelstvem obce

Kategorie obsahuje informace z obecního úřadu

Elektronická úřední deska - kategorie obsahuje aktuální dokumenty vyvěšené na úřední desce. Po jejich sejmutí jsou přesunuty do Archivu úřední desky.


 

V registru smluv se uveřejňují veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 000 Kč (bez DPH) a jejich dodatky. Také se sem vkládají jednotlivé faktury (v dané hodnotě) v případě, že nebudou vyplývat z již uzavřených smluv. Výjimkou jsou nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory, které se zveřejňovat nebudou.  Registr smluv a faktur je zaveden jako nástroj, přispívající ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti obce. Každý občan může sledovat a kontrolovat zacházení obce s veřejnými financemi.


Kategorie obsahuje texty hlášení obecního rozhlasu.

Zasílání Hlášení obecního úřadu na email ve formátu html si můžete objednat prostřednictvím připraveného formuláře zde, nebo případně na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Kategorie Zadávací řízení - zde se zveřejňují podklady pro zadávací řízení, dle směrnice VZMR/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.


 

Kategorie obsahuje důležité dokumenty - vyhlášky, rozpočty, směrnice, provozní řády, nařízení, usnesení a další dokumenty, kterými se řídí život v obci.


 

Obsahuje aktuálně platné obecně závazné vyhlášky obce. Zneplatněné OZV jsou k nahlédnutí pouze na obecním úřadě.


 

Knihovna důležitých dokumentů, týkajících se veřejného pořádku, bezpečnosti, kriminality krizových situací a ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádné události. Mimo jiné zde naleznete informace a rady, jak se zachovat v různých životních situacích. Obsahuje veškeré informace, které se týkají bezpečnosti obyvatel - havarijní plány, řešení mimořádných událostí, krizové řízení, ochrana obyvatelstva apod.


 

Kategorie obsahuje informace, spojené s výkonem přenesené působnosti, vztahující se pouze k silničnímu správnímu úřadu

Kategorie obsahuje informace týkající se životního prostředí v obci - seznam provedených výsadeb, rozhodnutí o povolení kácení, odkaz na inventarizaci stromů, případně další informace.


Kategorie obsahuje veškeré informace o odpadovém hospodářství obce - zahrnuje sběrný dvůr odpadů, třídění odpadů doma, skládku u Výzkumu, informace o svozech, svozové firmě a veškeré další informace o odpadech.


 

Kategorie obsahuje dokumenty, sejmuté z úřední desky. Z důvodu transparentnosti, zůstávají tyto dokumenty přístupné v archivu úřední desky ještě po dobu 24 měsíců od jejich sejmutí.


 

Kategorie obsahuje informace o realizaci dotačních titulů Evropské Unie


 

Kategorie obsahuje informace o realizaci dotačních titulů Jihomoravského kraje


 

Obsahuje veškeré informace, které se týkají územního plánování obce.

Kategorie obsahuje - virtuální panorama a různé fotogalerie ze života v obci

Kategorie obsahuje aktuality ze života obce, pod tuto kategorii spadají články, týkající se aktuálního dění v obci.

Kategorie obsahuje aktuality z obecního úřadu, pod tuto kategorii spadají články, týkající se aktuálního informování občanů o různých záležitostech OÚ, jako třeba různé nálezy, upozornění na čistění komunikací, poruchy na infrastruktuře, dočasné odstávky, uzavírky a omezení apod.

Informace a fotografie ze stavebních akcí, mapující rozvoj obce; nejaktuálnější fotky najdete na facebookovém profilu obce: https://www.facebook.com/hrusovanyubrna


 

Zpět nahoru