Sběrný dvůr odpadů

Komu je sběrný dvůr odpadů určen:

Občanům Hrušovan a majitelům rekreačních objektů v Hrušovanech, kteří mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.

Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu.

!!! Sběrný dvůr není určen pro živnostníky a firmy !!!

Provozní doba: 

Pondělí

ZAVŘENO 

 

Úterý

12.30 – 17.00

Středa

ZAVŘENO

Čtvrtek

12.30 – 17.00

Pátek

ZAVŘENO

Sobota

09.00 – 14.00

Jaké odpady je možné odevzdat:

Papír, plasty a sklo - bílé/barevné
Nebezpečné odpady

Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové, kuchyňské), kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory, zářivky (lineární i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozn.: obyčejné žhavené žárovky vyhazujte do popelnice.

Elektroodpad

Všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony, mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.

POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní! Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout nebo požadovat zaplacení jednorázového poplatku.

Objemný odpad

Starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod.

POZOR! Nábytek musí být z důvodu maximálního využití kapacity kontejneru rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky.

Stavební odpad

Stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby, betonových/pálených tašek a kamenů.

POZOR! Příjem stavebních odpadů je omezen množstevně na max. 1 přívěsný vozík. Stavební odpady musí být bez příměsí, v opačném případě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle pokynů obsluhy.

POZOR! Je přísně zakázáno dovážet stavební odpady s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte zajistit na vlastní náklady oprávněnou firmou.

Dřevo

Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna, fošny, střešní latě apod.

Kovy

Železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury, plechovky příp. výrobky, které obsahují kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, nářadí, kabely apod.

Bioodpad

Tráva a listí.

Z hygienických důvodů nelze přijímat odpad z kuchyní a přípravy jídel apod.

V průběhu vegetačního období je navíc o víkendech umisťován kontejner na bioodpad u křižovatky ulic Vodní/Jízdárenská a křižovatky Malinovského/Viniční. 

Zpět nahoru