Kategorie Zadávací řízení - zde se zveřejňují podklady pro zadávací řízení, dle směrnice VZMR/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.


 

Zadávací řízení - aktuální dokumentace

Výběrové řízení na dodavatele zakázky:

Název zakázky: Rybářská chata - Hrušovany u Brna, vč. přípojek 
zipProjektová dokumentace.zip39.66 MB
pdfStavební povolení, demoliční výměr6.57 MB
pdfVýzva k podávání nabídek1.47 MB
docKrycí list45.00 KB

Dotazy a odpovědi:

Dotaz: Ve složce VV je výkaz k nacenění - Ytong výkaz výměr - všechny materiály uvedené v tomto výkazu jsou už ale obsaženy ve stavebním výkazu v jednotlivých položkách zdiva a překladů. Má se tedy tento výkaz nacenovat?

Odpověď: Do souboru výkazů výměrů byl omylem přenesen návrhový výkaz stavebního materiálu Ytong (YTONG_VÝKAZ VÝMĚR), který sloužil pouze jako orientační podklad pro projektovou část a byl začleněn omylem, proto jej prosím ignorujte. Stavební a doplňkový materiál z plynosilikátových tvárnic je plně začleněn do projektové dokumentace včetně celkového výkazu výměr stavby

Pozor! 27. 8. 2020 v 10:00 došlo ke změně složky "Projektová dokumentace.zip". Byl odstraněn soubor "Ytong_výkaz výměr". Použijte aktuální dokument!

 

Název zakázky: VZMR - Modernizace bytů I NP č. p. 223 - byt č. 3 a č. 4 Hrušovany u Brna
zipProjektová dokumentace15.90 MB
docVýzva74.50 KB
docKrycí list45.00 KB

pdfRozhodnutí1.15 MB

Go to top