Věc Smluvní partner Cena (Kč vč. DPH) Datum
pdfSmlouva o dílo - Hrušovany - změna územního plánu1.23 MB

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.

60.000 9.1.2020
pdfSOD - Zpracování změny územního plánu921.35 KB

ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s. r. o.

102.850 18.12.2019
pdfSmlouva o sdružených službách dodávky plynu1.25 MB

Pražská plynárenská a. s.

- 19.12.2019
pdfDodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2019265.96 KB Miroslav Kopecký - 12.11.2019 
pdfFaktura - vozidlo údržby komunikací - Zebra322.50 KB AGROTEC a.s. 2.226.158 28.11.2019
pdfDodatek č. 1 SOD č. 1009_011_2019 - modernizace bytů I. NP č. p. 231 - byt č. 1 a 28.24 MB Svoboda a syn, s.r.o. 2.623.030,49 31.10.2019
pdfDarovací smlouva367.77 KB Buildsteel s.r.o. 69.000  5.11.2019
pdfSmlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 2019137232.48 MB IN ENERGIE Prodej s.r.o. 4.11.2019
pdfKupní smlouva poz. 21/2, k. ú. Hrušovany u Brna606.59 KB Lukáš Škarda 58.500 29.10.2019 
pdfSmlouva o dílo č. VZMR - Oprava ploch garáží č. 1, 2, 3, Sídliště - Hrušovany u Brna379.62 KB Bohumil Toman 1.667.012,26 23.10.2019 
pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2019355.30 KB Ing. arch. Zbyněk Pech - 14.10.2019
pdfKupní smlouva č. KS_NAKL_2019_006192.48 MB AGROTEC a.s.  2.226.158 8.10.2019
pdfDodatek smlouvy o dílo č. 3 Sokec - projektová dokumentace283.62 KB caraa.cz 45.980 8.10.2019 
pdfDodatek č. 1 Smlouva o dílo č. VZMR - Oprava chodníku Kosmákova a oprava plochy garáží č. 4 Sídliště1.13 MB Bohumil Toman 786.244,18  9.10.2019
pdfDodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 084_LBMZ_20191.23 MB STRABAG a.s. 3.666.337,04 26.9.2019
pdfSmlouva o dílo Sokec - společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna30.38 MB Navláčil stavební firma, s.r.o. 71.269.000 10.9.2019
pdfPojistná smlouva - pojištění podnikatele a právnických osob číslo 41817415-616.58 MB Česká pojišťovna a.s. 85.282 23.9.2019
pdfSmlouva o dílo - pumptrack4.22 MB Miroslav Kopecký 499.990 23.9.2019
pdfDarovací smlouva376.62 KB TYMET real estate s.r.o. 300.000 22.8.2019
pdfDodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 18. 6. 2019605.55 KB Agerit s.r.o. 1.393.584,83 26.8.2019
pdfSmlouva o úvěru č. 0495286169 LCD3.89 MB Česká spořitelna a.s. - 3.9.2019
pdfDodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2018843.16 KB BUILDSTEEL s.r.o. 29.037.603,38 29.8.2019
pdfSOD č. VZMR Oprava chodníku Kosmákova a oprava plochy garáží č. 4 Sídliště4.10 MB Bohumil Toman 622.257,12 19.8.2019
pdfPříkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP2.50 MB Domia s.r.o. 479.160 13.8.2019
pdfDětské prvky na sportovní areál Jízdárenská414.83 KB ACER WOODWAY s.r.o. 140.360 17.7.2019
pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - projektová dokumentace rybářská chata2.13 MB MIMOTO s.r.o. 230.000 9.7.2019
pdfDodatek č. 1/2019 k darovací smlouvě 0046/2019 ze dne 20. 3. 2019 360.93 KB Město Židlochovice 42.215 26.6.2019
pdfDodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 0036 2019 ze dne 8. 3. 2019464.69 KB Město Židlochovice 93.673 26.6.2019
pdfSmlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/000763.90 MB Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 114.580 25.6.2019
pdfDodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. PODLIMIT 02/2017 ze dne 28. 5. 2017448.65 KB Faros projekt s.r.o. - 19.6.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.66 MB T.J. Sokol Hrušovany u Brna 120.000 26.6.2019
pdfDodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2019367.54 KB KOVO, výrobní družstvo - 21.6.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.63 MB Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. 95.000 19.6.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.71 MB SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna 85.000 19.6.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.71 MB FK 1932 Hrušovany u Brna, z .s. 140.000 17.6.2019
pdfKupní smlouva IT a audiovizuální technika pro přístavbu ZŠ Hrušovany u Brna4.94 MB Agerit s.r.o. 1.393.585 18.6.2019
pdfSmlouva o dílo č. 084/LBMZ/2019 Oprava ulice Palackého4.82 MB STRABAG a.s. 3.787.844,2 10.6.2019
pdfPojistná smlouva - Pojištění podnikatele a právnických osob č. 41817415-616.94 MB Česká pojišťovna a.s. 82.299 6.5.2019
pdfDodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 7. 12. 2010837.72 KB Vodovody a kanalizace Židlochovicko, d.s.o. 1.341.984 9.5.2019
pdfDodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 201819.80 MB BUILDSTEEL s.r.o. 22.907.915,32 7.5.2019
pdfSmlouva na zhotovení Územní studie - Hrušovany u Brna - plochy jižně od rybníků2.04 MB Zbyněk Pech 169.400 9.4.2019
pdfSOD Dodávka a montáž nábytku a mobiliáře pro přístavbu ZŠ Hrušovany u Brna4.82 MB KOVO, výrobní družstvo 1.251.636 12.4.2019
pdfSmlouva o dílo č. I009_011_2019 (modernizace bytů 231, 1 a 2)7.18 MB Svoboda a syn, s.r.o. 2.497.728,25 8.4.2019
pdfDarovací smlouva425.54 KB Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad 60.000 20.3.2019
pdfDarovací smlouva395.22 KB Město Židlochovice - Pečovatelská služba 70.000 20.3.2019
pdfDarovací smlouva451.95 KB Betánie - křesťanská pomoc 250.000 19.3.2019
pdfPříkazní smlouva o výkonu TDI a BOZP (Modernizace bytů 231, 1 a 2)2.08 MB Domia s.r.o. 87.120 13.3.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace1.65 MB FK1932 Hrušovany u Brna 170.000 25.2.2019
pdfSmlouva o zajištění financování sociálních služeb ORP Židlochovice765.40 KB Město Židlochovice 230.000  8.3.2019
Zpět nahoru