odpadyLikvidace odpadů

Svoz komunálního a separovaného odpadu z domácností, zajišťuje smluvně společnost FCC Česká republika, s.r.o.
Další odpady z domácností lze likvidovat prostřednictvím Sběrného dvora odpadů, dle podmínek, stanovených v provozním řádu SDO.

Skládka společnosti FCC

Nejblíže obci je řízená skládka FCC Česká republika, s.r.o. (dříve A.S.A.) v Žabčicích
Skládka se nachází za obcí Žabčice, směrem na Pohořelice

Provozní doba od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00
Orientační ceny - za suť, cihlu nebo zeminu zaplatíte 60 Kč (včetně DPH) za 1 tunu
ostatní směsný odpad stojí 1.300 Kč za tunu.

Tel: + 420 547 234 087

Další informace naleznete na stránkách společnosti FCC

Přímý odkaz na skládku v Žabčicích FCC Žabčice, s.r.o. – skládka

logo fcc

Další informaze o odpadovém hospodářství obce naleznete zde.

Informace o sběrném dvoře odpadů a provozní době zde.

Zpět nahoru