Historický kalendář obce Hrušovany u Brna

1252

daroval Boček z Obřan ves Hrušovany žďárskému klášteru

1341

nejstarší zmínka o vinohradnictví v Hrušovanech

1563

osvobodil opat Štěpán z kláštera Žďárského obec od všech robot

1606

patřila obec Hrušovany olomouckému biskupství

1633

obec má 289 obyvatel

1638

začal stavět Šimon Kratzer ze Schösberka tvrz na místě zničené radnice, tu však nedokončil

1702

koupil hrabě Filip ze Sinzendorffa Hrušovany za 42 tisíc zlatých

1748

přešlo panství na knížete Maxmiliána z Ditrichštejna

1783

byla postavena zděná zvonice

1781

obec má 481 obyvatel

1805

vstoupila 19.listopadu francouzská vojska do Hrušovan, podle pověsti se zde zastavil a v místním hostinci posvačil císař Napoleon Bonaparte

1819

prodáno panství vévodovi Albertovi Sasko-těšínskému, zeti Marie Terezie

1838

byla započata stavba železnice "Severní dráha císaře Ferdinanda" na úseku Vojkovice – Hrušovany. Byla dokončena v roce 1839

1858

postavena školní budova na ul. Masarykova čp. 69(dnes již budova nestojí)

1872

dokončena stavba nového nádraží

1882

byl postaven cukrovar. Byla to největší rafinerie cukru na Moravě

1882

přijíždí na návštěvu svých rodičů T. G. Masaryk s rodinou

1884

od nového školního roku nastupuje na uvolněné místo učitele spisovatel Alois Mrštík, vyučuje zde do roku 1886

1889

obec má 1211 obyvatel

1891

byl postaven dnešní hřbitov

1892

byla postavena nová školní budova na ul. Masarykova čp. 226

1893

začala zde vyučovat sestra básníka Petra Bezruče Helena Vašková. Zůstává zde plných 18 let. Bratr ji často navštěvoval.

1894

vybudována místní železniční dráha ve směru Hrušovany – Židlochovice

1900

obec měla 1280 obyvatel

1901

byla zbořena stará radnice v dubnu a budova nové radnice byla dostavěna už v říjnu téhož roku

1907

založen Sbor dobrovolných hasičů

1911

obecní zastupitelstvo požádalo o udělení titulu městys

1912

založen tělocvičný spolek Sokol

1913

založen tělocvičný spolek Orel

1915

vznikl v cukrovaru požár, který továrnu úplně zničil

1916

cukrovar byl znovu vystavěn podle návrhu architekta Adolfa Loosa. Na stavbě pracovalo 600 válečných zajatců ruských a srbských

1918

pro ředitele cukrovaru V. Bauera navrhl A.Loos rodinný dům se zahradou, byla to první stavba na Moravě s rovnou střechou

1924

byla slavnostně otevřena budova nové sokolovny

1925

začal provoz kina "Hvězda", vybudovaný TJ Sokol

1929

zastavena výroba v místním cukrovaru, uzavření celého objektu

1930

kino Hvězda bylo vybaveno zvukovým zařízením, prvním v hustopečském okrese

1931

založen oddíl kopané S.K. Hrušovany

1936

provedena přístavba školní budovy

1939

zřízen protektorát Čechy a Morava

1940

obec má 2135 obyvatel

1945

17.dubna byly osvobozeny Hrušovany

1949

zahájená těžba písku

1950

obec má 1861 obyvatel

1957

založeno jednotné zemědělské družstvo

1957

v prostorách bývalého cukrovaru založil n. p. Svit Gottwaldov svoji obuvnickou provozovnu, která se postupně rozšiřovala a zaměstnávala až 2500 pracovníků

1965

zahájena činnost Ústavu základní agrotechniky

1970

výstavba podnikových bytů, ( n. p. Svit Gottwaldov a n. p.Prefa Brno)

1976

byl uveden do provozu závod Porobeton, n. p. Prefa Brno, vyrábějící stavební tvárnice

1977

otevření nového nákupního střediska

1980

obec má 2794 obyvatel

1980

začala výstavba vysokotlaké přípojky plynu

1984

dokončena stavba sportovního areálu

1998

otevření zrekonstruovaného zdravotního střediska

1998

vybudování kanalizačního sběrače, kanalizace a celkové rekonstrukce čistírny odpadních vod (náklad 35 000 000 Kč)

2000

byla zahájena stavba kostela

2000

schváleny nové obecní symboly – obecní znak a prapor

2000

zahájeno vysílání regionálního zpravodajství (Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany)

2002

obec má 2894 obyvatel

2003

vybudování první části silničního obchvatu obce, která ho z větší části financovala

2004

zkolaudován kostel Panny Marie Královny (10. 3. 2004)

2004

vysvěcen kostel Panny Marie Královny (21.8.2004)

2004

rekonstrukce budovy obecního úřadu

2005

vybudování východního obchvatu k podniku  

2006

otevření nové hasičské zbrojnice 

2007 

otevření zmodernizovaného fotbalového stadionu

2008 

otevření sběrného dvora odpadů 

2009 

pořízení nového vozu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

2010

vybudování severní části obchvatu obce

2011

zateplení školských budov, vybudování lesoparku u Šatavy

2012

revitalizace rybníků Šejba a Vodárna

2013

rekonstrukce zdravotního střediska

2014

oprava chodníků v parku u obchodního domu 

2015

oprava ulice Sušilova

2016

oprava nádvoří Vodárna, úprava ulice Havlíčkova

2017

budování parkovišť na Sídlišti, v ulici Viniční a Příční, oprava kanalizace a vozovky v ulici Loosova

2018

oprava ulice Vodní a vybudování parkovacích míst, oprava myslivecké chaty

2019

přístavba základní školy, přestavba bývalé prádelny na sociální byty v ulici Vodní, zahájení demolice sokolovny

2020

výstavba multifunkčního centra SOKEC

2021 dokončení centra Sokec, úprava prostoru mezi ZŠ a Sokecem, vč. opravy kanalizace; výstavba nové rybářské chaty a demolice staré
Zpět nahoru