pdfObčan a územní plán536.31 KB


Územní plán obce Hrušovany u Brna po změně č. 2, účinný od 18. 9. 2022

vydaný usnesením č. 19/4/2022 zastupitelstva obce Hrušovany u Brna.

pdfTextová část - úplné znění po změně č. 2637.31 KB

pdfVýkres základního členění území - úplné znění po změně č. 2 975.52 KB

pdfHlavní výkres - úplné znění po změně č. 24.98 MB

pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - úplné znění po změně č. 2729.57 KB

pdfKoordinační výkres - úplné znění po změně č. 27.86 MB

 

Změna územního plánu obce Hrušovany u Brna č. 2, účinná od 18. 9. 2022

vydaná usnesením č. 19/4/2022 zastupitelstva obce Hrušovany u Brna.

pdfZměna č. 2 Územního plánu obce Hrušovany u Brna - textová část2.31 MB

pdfZměna č. 2 Územního plánu obce Hrušovany u Brna - základní členění území1.02 MB

pdfZměna č. 2 Územního plánu obce Hrušovany u Brna - hlavní výkres1.89 MB

pdfZměna č. 2 Územního plánu obce Hrušovany u Brna - Výkres veřejně prospěšných stavby, opatření a asanací993.34 KB

pdfZměna č. 2 Územního plánu obce Hrušovany u Brna - koordinační výkres7.35 MB

pdfZměna č. 2 Územního plánu obce Hrušovany u Brna - předpokládaný zábor půdního fondu3.26 MB

 

Územní plán obce Hrušovany u Brna po změně č. 1, účinný od 5. 3. 2021

vydaný usnesením č. 20/1/2021 zastupitelstva obce Hrušovany u Brna.

 pdfA1 - územní plán - textová část - úplné znění po změně č. 1454.89 KB

pdfB1 - výkres základního členění území - úplné znění po změně č. 112.40 MB

pdfB2 - hlavní výkres - úplné znění po změně č. 18.08 MB

pdfB3 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - úplné znění po změně č. 19.89 MB

pdfB4 - koordinační výkres - úplné znění po změně č. 18.63 MB

 

Územní plán obce Hrušovany u Brna účinný od 3. 4. 2019

vydaný usnesením č. 9/2/2019 zastupitelstva obce Hrušovany u Brna.

pdfA1 Územní plán - textová část464.06 KB

pdfA2 Odůvodnění ÚP1.3 MB

pdfB1 Výkres základního členění území9.70 MB

pdfB2 Hlavní výkres8.21 MB

pdfB3 Výkres veřejně prospěšných prací opatření a asanací9.9 MB

pdfB4 Koordinační výkres8.49 MB

pdfB5 Zákres širších vztahů1.22 MB

pdfB6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu11.53 MB

pdfB7 Výkres dopravní infrastruktury15.24 MB

pdfB8 Výkres technické infrastruktury - vodovod a kanalizace13.86 MB

pdfB9 Výkres technické infrastruktury - energetika a spoje12.67 MB

pdfOduvodnění pořizovatele1.8 MB

pdfSEA VURU4.33 MB

 

Odkaz na územní plán v interaktivní podobě

 

Zpět nahoru