Obsahuje aktuálně platné obecně závazné vyhlášky obce. Zneplatněné OZV jsou k nahlédnutí pouze na obecním úřadě.


 

Aktuální obecně závazné vyhlášky obce 

pdfOZV č. 3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 2/2001 Řád veřejného pohřebiště v Hrušovanech u Brna89.37 KB
pdfOZV č. 2/2020 o evidenci trvale označených psů a jejich majitelů72.39 KB
pdfOZV č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy61.76 KB
pdfOZV č. 5/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst89.13 KB
pdfOZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství89.21 KBpngOZV_č._4_2019_příloha_2a.png232.15 KBpngOZV_č._4_2019_příloha_2b.png135.26 KBpdfOZV_č._4_2019_příloha_1.pdf57.74 KB
pdfOZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů94.70 KB
pdfOZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů85.70 KB
pdfOZV 7/2017, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem1.47 MB
Zrušena pdfOZV 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděním, využívání a odstraňování komunálních odpadů1.57 MB
pdfOZV 5/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (Ledce)231.75 KB
pdfOZV 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (Ledce)232.90 KB
Zrušena pdfOZV 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (Sobotovice)232.88 KB
pdfOZV 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (Sobotovice)231.88 KB
pdfOZV 1/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání931.02 KB
pdfOZV 4/2016, o regulaci provozování hazardních her
pdfOZV 3/2016 o nočním klidu445.84 KB
pdfOZV 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky1.32 MB
pdfOZV 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hrušovany u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů829.2 KB
pdfOZV 1/2012, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti247.46 KB
pdfOZV 4/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích4.21 MB
Zrušena pdfOZV 3/2011, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem1.06 MB
Zrušena pdfOZV 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst1.01 MB
Zrušena pdfOZV 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství1.28 MB
Zrušena pdfOZV 4/2010 o místním poplatku ze psů1.08 MB
pdfOZV 1/2009, kterou se zřizuje obecní policie v Hrušovanech u Brna239.32 KB
pdfOZV 4/2008, kterou se vydává požární řád obce Hrušovany u Brna1.92 MB
pdfOZV 2/2008, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace273.79 KB
pdfOZV 6/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku501.17 KB
pdfOZV 2/2007 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním2.38 MB
pdfOZV 6/2006 o závazných částech změny č. III a IV územního plánu obce Hrušovany u Brna923 KB
Zrušena pdfOZV 3/2006 o trvalém označování psů na území obce Hrušovany u Brna741.49 KB
pdfOZV 1/2006 o závazných částech změny č. II územního plánu obce Hrušovany u Brna627.55 KB
pdfOZV 2/2005, kteoru se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob3.5 MB
pdfOZV 1/2004 o závazných částech změny č. I územního plánu sídelního útvaru Hrušovany u Brna, kterou se mění vyhláška č. 15/1998946.22 KB
pdfOZV 2/2001 Řád veřejného pohřebiště v Hrušovanech u Brna1.26 MB
pdfOZV 15/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hrušovany u Brna9.64 MB

 

 

Go to top