V Hrušovanech můžete najít některá místa, která svědčí i bohaté historii i současném životě obce. Podívejte se alespoň na některá z nich. Kromě informací na těchto stránkách si zaslouží Vaši pozornost bohatý zdroj informací o pamětihodnostech Hrušovan u Brna, publikace paní Vlastimily Adamové, kronikářky Hrušovan u Brna.

pdfPrůvodce po všelikém dění v obci Hrušovany u Brna9.31 MB


 

Loos vila th Za hlavní budovou cukerní rafinerie směrem východním byl postaven v roce 1918 na zakázku brněnského podnikatele a jejího ředitele dr. Viktora Bauera rodinný dům se zahradou podle plánů vynikajícího architekta A. Loose. Byla to první stavba s rovnou střechou na Moravě. Stavba je chráněnou funkcionalistickou kulturní památkou.

V Hrušovanech u Brna byl dostavěn v roce 1918 obytný dům ředitele cukrovaru Viktora Bauera. Jednopatrová budova volně  stojící v zahradě obdélníkového půdorysu s rovnou střechou - jedna z raných staveb Adolfa Loose. Měla typickou prostorovou dispozici s halou, obloženou táflováním, z níž vede schodiště do patra, s terasami přístupnými z ložnic v patře a s terasou zahradního průčelí.

 

Loosova vila

A.Loos pravděpodobně navrhl i původní zařízení domu. V původní jídelně byly zdi obloženy mramorem až po figurální vlys pod římsou. Dům patří u nás k nejranějším příkladům domu s plochou střechou a je snad vůbec  prvním projevem avantgardní architektury na našem území. Společně s budovou cukrovaru se jedná prakticky o jediné dochované Loosovy stavby na Moravě, které jsou evropsky známé.

Dům byl upravován před rokem 1945 - vnější schodiště na bočním průčelí. Až do roku 1968 se vila dochovala v poměrně neporušeném stavu. Jeho přízemí bylo sice částečně upraveno pro potřebu lékařských ordinací n.p. Svit a patro rozděleno na dvě bytové jednotky. V roce 1968 byla tato vynikající památka moderní architektury poničena. Mimo necitlivé zásahy v interiéru byla vila znehodnocena zastavěním terasy a v roce 1987 trojbarevnou tvrdou omítkou.

Firma Botex, vlastník domu, byla od roku 1997 v likvidaci, neměla prostředky na údržbu a budova chátrala. Po několika letech byla útočištěm bezdomovců a squatterů. Vnitřek domu byl poničen. Následně byl dům ve vlastnictví fyzické osoby. V roce 2020 byl objekt odkoupen obcí, která má záměr kompletní rekonstrukce do původního stavu. Vila je jedinou památkově chráněnou funkcionalistickou stavbou v okresu Brno - venkov a je vedena v seznamu kulturních nemovitých památek pod číslem 7082.

 

Go to top