Místní škola, postavená v roce 1858 již ke konci 19.století nestačila pojmout velké množství žáků, třídy byly přeplněné. V roce 1890 měla obec 1259 obyvatel a dvoutřídní školu navštěvovalo 232 dětí, proto byla v roce 1892 postavena škola nová.  

Stavební místo pro stavbu nové školy bylo zakoupeno od velkostatku židlochovického za cenu 3 156 zlatých. Plány na čtyřtřídní školu vyhotovil stavitel Karel Jirusch ze Židlochovic, který i školu postavil v roce 1892 nákladem 31 104 zlatých. Na stavbu školy si Hrušovany půjčily od I. Moravské spořitelny, uvedená částka byla splacena v roce 1899. Nová budova byla opatřena věžními hodinami a větrnou harfou.

skola1

V roce 1936 byla v období letních prázdnin provedena přístavba druhého patra školní budovy. Kolaudace proběhla ke konci téhož roku. Celková úhrada stavby činila 207 460 korun. Ministerstvo školství a národní osvěty svým výnosem z 26.února 1937 vyhovělo žádosti obecní a školní rady o pojmenování školy na „Masarykova obecní škola v Hrušovanech u Brna".

Na učitelské místo do uvedené školy nastoupila v roce 1893 Helena Vašková, sestra Petra Bezruče. Učila zde až do roku 1911.

Na školní budově byla umístěna 7.března 1990 pamětní deska. Nápis na ní připomíná pobyt T.G.Masaryka v Hrušovanech v roce 1882. Původně  byla tato deska umístěna na domě č.21 (tento dnes již neexistuje), kde T.G.Masaryk pobýval u svých rodičů. Školní budova prošla v roce 1971 - 72 rekonstrukcí v celkové částce 300 000 korun.

skola2

V roce 2004 proběhla přístavba školní jídelny a tělocvičny v celkové částce 20 018 953 korun.

skola3

 

Zpět nahoru