V Hrušovanech můžete najít některá místa, která svědčí i bohaté historii i současném životě obce. Podívejte se alespoň na některá z nich. Kromě informací na těchto stránkách si zaslouží Vaši pozornost bohatý zdroj informací o pamětihodnostech Hrušovan u Brna, publikace paní Vlastimily Adamové, kronikářky Hrušovan u Brna.

pdfPrůvodce po všelikém dění v obci Hrušovany u Brna9.31 MB


 

Už od počátku vzniku své tělocvičné jednoty Sokol si její členové plánovali vybudování důstojného stánku pro svoji sportovní a kulturní činnost.

V roce 1920 koupil TJ Sokol uprostřed obce vedle budovy radnice arcivévodskou myslivnu, její  velkou zahradu si sokolové upravili na rozsáhlé cvičiště. Teprve v roce 1923 byl položen základní  kámen na stavbu budovy sokolovny. Z přízemního domu byla z větší části budova tělocvičny s vedlejšími místnostmi. Stavbu projektoval stavitel V. Kadlec  a  jednota stavěla ve vlastní režii. Náklad na zbudování sokolovny a adaptaci staré části budovy činil 120 000 korun. V září 1924 byla sokolovna jako jedna z prvních v okolí slavnostně otevřena.V sokolovně 30.srpna 1925 zahájilo činnost kino „Hvězda"a poprvé v hustopečském okresu kino uvedlo zvukový film. Od roku 1932 v jednom z menších sálu pravidelně účinkovalo v okolí známé, loutkové divadlo.V hlavním sále se scházeli a hráli divadelní ochotníci.

Po roce 1948 byla budova dána do užívání TJ Jiskra. V roce 1990 byla vrácena zpět do obnovené TJ Sokol, ta ji užívala pro své sportovní a kulturní akce do roku 2020, kdy byla zbořena a na jejím místě bylo postaveno kulturně společenské centrum Sokec, kde dále pokračují aktivity nejen Sokola.

Aktuální informace můžete najít na samostatné záložce

Zpět nahoru