V Hrušovanech můžete najít některá místa, která svědčí i bohaté historii i současném životě obce. Podívejte se alespoň na některá z nich. Kromě informací na těchto stránkách si zaslouží Vaši pozornost bohatý zdroj informací o pamětihodnostech Hrušovan u Brna, publikace paní Vlastimily Adamové, kronikářky Hrušovan u Brna.

pdfPrůvodce po všelikém dění v obci Hrušovany u Brna9.31 MB


 

Nejstarší církevní památka v obci je z roku 1781. Kamenný kříž byl postaven na paměť veliké bouře s krupobitím ze dne 6. 7. 1781, která zničila celou úrodu nejen v Hrušovanech, ale i v celém okolí. Památka je dílem známého židlochovického sochaře Jana Sterna.  

Dne 6.července 1771 byla v Hrušovanech a celém okolí velká bouřka s krupobitím, která zničila celou úrodu. Na paměť tomu koupili hrušovanští kamenný kříž  od židlochovického sochaře  Jana Šterna. Jmenovaný sochař měl tento kříž zřejmě připravený pro některou německou vesnici. Ta o objednaný kříž nejevila zájem, proto tento dostali hrušovanští občané. Kříž měl původně německý nápis na čelní straně:

„IHR  alle dier auf dem Weg vorübegehet merket und sehet ob agend ein Schmerzen sie Gleich meinem Schmerz 1781."

Český překlad:

Vy všichni, kteří půjdete na cestě kolem si všimnete a uvidíte, jestli nějaká bolest se rovná mé bolesti 1781.

Na zadní stranu kříže nechali hrušovanští  vyryt nápis:

„Dne 6.juli hrušovanským, hunkovským, žabčickým, přísnotickým, nosislavským, židlochovským potlouklo. ÓP. Ježiši chraň nás od takového neštěstí."

Neštěstí bylo tak veliké, že kníže Ditrichštejn dekretem ze dne 2.ledna 1782 povoluje obci přibické, hrušovanské, hunkovské a žabčické docela zvláštní milosti a s ohledem na to, že žadatelé utrpěli škody krupobitím, aby vrátili vypůjčené obilí až z příští sklizně. 

Zpět nahoru