kostel tKostel Panny Marie Královny Základní kámen byl vysvěcen 27. 4. 1997 při mši, kterou sloužil Svatý otec Jan Pavel II. na Letenské pláni v Praze. Jméno vybral hrušovanský rodák P. Václav Slouk, sídelní kanovník brněnského biskupství. Kostel byl byl vystavěn v letech 2000 až 2004 podle projektu Ing. arch. L. Vojtové z Brna, vnitřní úpravu navrhl profesor arch. Jiljí Šindlar z Brna. Kostel byl zkolaudován 10. 3. 2004. Slavnost svěcení nového kostela byla 21. 8. 2004.

V Hrušovanech u Brna za celou dobu své existence  nebyl postaven kostel. V obcích, kde nebyl kostel, byly postaveny jednoduché  dřevěné zvonice. Tak tomu bylo i v Hrušovanech, kde  měly zvon pověšený na dvou dubových sloupech se stříškou. V roce 1783 byla postavena zvonice zděná, připomínající stavby slohu renesančního, velmi podobná věži kostela v Unkovicích, kam byly až do roku 1630  hrušovanští  přifařeni.  Za katolické protireformace byly Hrušovany převedeny do farnosti židlochovické.

Snaha postavit kostel se objevila celkem dvakrát a to až ve 20.století. Bohužel snaha to byla marná, až do roku 1997 kdy byla založena Nadace fondu na výstavbu kostela, později Nadační fond na výstavbu kostela. Jejím předsedou se stal pan Miroslav Rožnovský, hlavní organizátor při stavbě kostela.

Už v roce 1997 požehnal základní kámen kostela Svatý otec Jan Pavel II při mši v Praze na Letenské pláni. Základní kámen se nachází v kostele u vstupu do hlavní lodi.

zakladni kamen 850

Z pěti navržených projektů Brněnské biskupství vybralo návrh ing. arch. L.Vojtové z Brna. Vnitřní úpravu navrhl profesor arch. Jiljí Šindlar z Brna. Kostel je zasvěcen Panně Marii Královně. Jméno kostela bylo vybráno na návrh hrušovanského rodáka  p.Václava Slouka, který je  sídelním kanovníkem brněnského biskupství a děkanem u sv.Jakuba v Brně.  Kříž zhotovil profesor Josef Zelinka ze Šitbořic a hrušovanským farníkům jej věnoval dlouholetý správce židlochovické farnosti děkan p. Josef Valoušek. Slavnostní svěcení a zavěšení nového zvonu proběhlo 18.srpna 2002 u příležitosti oslav 750 let první zmínky o obci.

Základní údaje o zvonu:
Jméno zvonu: Panny Marie Královny
Průměr zvonu: 70,5 cm
Hmotnost zvonu: 225 kg
Ladění zvonu: D2
Výzdoba zvonu: autorkou je akademická sochařka Věra Kunčarová
Pod čepcem zvonu je nápis: „Královno nebes ochraňuj naše rodiny"
Boční plášť vyzdoben  reliéfem Panny Marie s Ježíškem
Protilehlá strana má nápis: „Od občanů Hrušovan u Brna k 750. výročí založení obce".

Odlití nového zvonu provedla zvonařská firma Marie Tomáškové - Ditrichové z Brodku u Přerova. Tato firma provedla i renovaci starého litinového zvonu ze zbořené zvonice. Tento je uložen v kostele.

Stavba kostela začala v roce 2000 a byla ukončena v roce 2004 a slavnostně vysvěcena 21.srpna za účasti brněnského biskupa Vojtěcha  Cikrleho. Náklady na výstavbu si vyžádaly kolem 12 milionů korun.   Na tuto částku přispěli svými dary místní občané,  hrušovanská obec, stát i Jihomoravský kraj. Nový kostel Panny Marie Královny slouží nejen pro církevní, ale i pro účely kulturní.
 
Zpět nahoru