Co je v mapovém portálu přístupné

  • zobrazit katastrální mapu, ortofotomapu a další typy map
  • zobrazit hranice katastru
  • zobrazit přesné souřadnice požadovaného bodu
  • zobrazit výpis parcely v Nahlížení KN kliknutím do mapy nebo na parcelní číslo
  • vyhledat budovy podle ulice a č.p
  • měřit vzdálenosti a plochy
  • vytisknout vybrané území až do formátu A0

Zobrazení mapy

mapa hrus geo

 

Zpět nahoru