V Hrušovanech můžete najít některá místa, která svědčí i bohaté historii i současném životě obce. Podívejte se alespoň na některá z nich. Kromě informací na těchto stránkách si zaslouží Vaši pozornost bohatý zdroj informací o pamětihodnostech Hrušovan u Brna, publikace paní Vlastimily Adamové, kronikářky Hrušovan u Brna.

pdfPrůvodce po všelikém dění v obci Hrušovany u Brna9.31 MB


 

radnice 1936 th Hrušovany měly radnici od nejstarších dob. První písemná zmínka o ní je už z roku 1548 v urbáři pánů z Meziříčí. Hlavním zdrojem příjmů obce byl obecní šenk na radnici. Podle privilegia z roku 1563 se na radnici mohlo svobodně šenkovat víno.

V těžkých dobách třicetileté války kupuje roku 1638 Hrušovany Šimon Kretzer ze Schönsberka na Velkých Němčicích. Na zřejmě opuštěné a zničené radnici staví tvrz s klenutými chodbami  a tmavými místnostmi. Ve zdi byly zazděny okovy pro provinilce, kteří si zde odpykávali trest. Tuto tvrz však v bouřlivých dobách nedostavěl.

V roce 1729 dala obec radnici opravit. V roce 1771 bylo pro potřebu školní výuky upraveno první patro radnice na školní učebnu a byt pro učitele. V 80.letech 19.století si hrušovanská mládež za přispění svého učitele Aloise Mrštíka vybudovala jeviště a hrála divadlo. Na radnici se slavily hody, ostatky a jiné zábavy.

V roce 1899  obecní rada připravovala úpravu radnice. Po dohodě obecní rady bylo v roce 1901 rozhodnuto starou radnici zbourat a postavit novou. Byla přijata nabídka stavitele Karla Jirusche a za cenu 14 000 zlatých byla stavba dokončena v říjnu téhož roku.

radnice 1936

V roce 1947 byla ukončena činnost hostinství, která zde byla od nepaměti. V roce 1954 bylo rozhodnuto opravit stávající budovu MNV. Opravu provedl okresní stavební podnik v Židlochovicích. V letech 1973 - 75 provedla provozovna Dřevospoj Hrušovany rekonstrukci zasedací a obřadní místnosti MNV. Zastupitelstvo se rozhodlo řešit nevyhovující stav celé budovy radnice a v roce 2004 přikročilo k rekonstrukci.

radnice nova

Zpět nahoru