V malém parčíku u železničního podjezdu nechalo zastupitelstvo obce v roce 1919 společně se Sborem dobrovolných hasičů postavit na památku padlým hrušovanským občanům v I. sv. válce pomník. K tomuto pomníku byla později umístěna pamětní deska se jmény hrušovanských oběti II. sv. války.

Pomník padlým hrušovanským občanům za I. sv. války

 Na památku padlým hrušovanským občanům v I.sv. válce se obecní zastupitelstvo rozhodlo,  postavit pomník. Už v roce 1916 byla vyhlášena sbírka a vybráno bylo 1 000 korun. Obec přidala 3 400 korun. V roce 1919  se rušil starý hřbitov, bylo rozhodnuto na jeho místě v malém upraveném  parku postavit pomník. Byla na něm vyryta jména dvaceti padlých občanů Hrušovan v I.sv. válce. Po druhé světové válce byla k pomníku přidána deska se jmény šesti padlými místními občany. 

Pomník padlých sovětských vojáků za II. sv. války

V osvobozených  Hrušovanech v roce 1945  zdravotní služba zřídila v místní škole, sokolovně i v sále hostince polní ošetřovny. Zde se soustřeďovali ranění z bojové linie u Rajhradu i Ořechova. V místním parku bylo dočasně pohřbeno 17 sovětských vojáků, kteří zemřeli v důsledku  zranění. Ke konci roku 31.prosince 1945 byli vojáci po exhumaci převezeni na společné čestné pohřebiště sovětských vojáků do Ořechova. K uctění jejich památky byl v parku postaven pomníček. V dubnu 1985 by odhalen nový pomník, na kterém bylo  uveřejněno čtrnáct jmen padlých vojáků ze sedmnácti.
 
Památník sovětských hrdinů 
 
Zpět nahoru