Do  Hrušovan koncem století, díky otevření cukerní rafinerie, přicházelo mnoho nových obyvatel. Tehdy občanům sloužil starý hřbitov postavený v roce 1764. Pomalu přestával sloužit svému účelu a bylo proto nutné se poohlédnou po novém místě posledního odpočinku hrušovanských občanů.

Při hledání nového hřbitova v roce 1885 přicházely v úvahu tři místa. Na Nivě v místě, kde dnes stojí Fischův dům, v trati Dlouhé díly (Lejtně) u Unkovic  nebo místo za železnicí. Přes různé urgence, výhružky úřadů se ale nový hřbitov nestavěl. Radní celých šest let nechtěli přistoupit na vysokou cenu pozemků, za kterou jim rolníci byli ochotni půdu prodat. Cena za jeden sáh byla opravdu vysoká - 3 zlaté. V Brně při stavbě ústředního hřbitova stál jeden sáh pozemku  1,90 zlatých. Konečně v roce 1891 byla vyměřena plocha 600 sáhů za železnicí a v srpnu provedl zednický mistr J. Horák ze Židlochovic podle plánů Jindřicha Caesara z Neslovic.

Stavba stála 3 141 zlatých a s koupí pozemků obec zaplatila dohromady 7 000 zlatých. První pohřeb se zde uskutečnil v lednu 1892. Cesta na hřbitov vedla ulicí Havlíčkovou kolem domu 191 a uličkou přes železniční trať.  Dnešní cesta ke  hřbitovu byla upravena až po výstavbě železničního podjezdu v roce 1936. V letech 1955-61 Místní národní výbor svépomocí hřbitov opravuje a rozšiřuje. Poslední úprava hřbitova začala v roce 2001. 

Zpět nahoru