Kategorie obsahuje veškeré informace o odpadovém hospodářství obce - zahrnuje sběrný dvůr odpadů, třídění odpadů doma, skládku u Výzkumu, informace o svozech, svozové firmě a veškeré další informace o odpadech.


 

Jak správně třídit odpad

Podrobné informace se dozvíte na stránkách www.jaktridit.cz. Důležitá připomínka: Kartonové obaly dávejte do žlutých nádob (plasty).

jak tridit

Od 1. 1. 2017 budou odvážen odpad pouze z čipovaných popelnic!

Z důvodu změny systému svozu odpadů bylo provedeno čipování popelnic na směsný odpad. Od příštího roku nebudou vyvezeny popelnice, které budou bez čipu.

Čipování zajistí svozová firma ve spolupráci s obcí. Jediné, co musí vlastník popelnice udělat je označit popelnici číslem domu, ke kterému patří, a umístit nádobu před dům. Pokud máte více popelnic, připravte takto všechny.
Pokud zjistíte, že nemáte načipované popelnice, ozvěte se místostarostovi. 
Zpět nahoru