Kategorie obsahuje veškeré informace o odpadovém hospodářství obce - zahrnuje sběrný dvůr odpadů, třídění odpadů doma, skládku u Výzkumu, informace o svozech, svozové firmě a veškeré další informace o odpadech.


 

Od 1. 1. 2017 budou odvážen odpad pouze z čipovaných popelnic!

Z důvodu změny systému svozu odpadů bylo provedeno čipování popelnic na směsný odpad. Od příštího roku nebudou vyvezeny popelnice, které budou bez čipu.

Čipování zajistí svozová firma ve spolupráci s obcí. Jediné, co musí vlastník popelnice udělat je označit popelnici číslem domu, ke kterému patří, a umístit nádobu před dům. Pokud máte více popelnic, připravte takto všechny.
Pokud zjistíte, že nemáte načipované popelnice, ozvěte se místostarostovi. 

Existuje množství předmětů, u kterých si nejste jistí, do jaké nádoby patří.

V tomto článku se budou shromažďovat Vaše dotazy a postupně i odpovědi, jak třídit odpady

  • rulička od toaletního papíru - odevzdávat do modré nádoby (papír)
  • tuba od pasty na zuby - z důvodu znečištění (těžko se dá vymačkat všechna pasta) do směsného odpadu
  • dvousložkový obal na kartáček apod. - lze snadno oddělit plast od papíru, takže odtržený papír do modré a plastovou část do žluté nádoby
  • krabice od mléka, džusů atd. - jedná-li se o tetrapak (karton), tak do žluté nádoby
  • papírové kapesníčky - možné do modrého kontejneru
  • plechovky - papírově tenké plechovky od piva a jiných nápojů se mohou házet do žluté nádoby, ale pevnější konzervy nikoli. Doporučujeme nosit vše na sběrný dvůr.
  • platíčka od léků - do žluté nádoby
  • papírová plata na vajíčka - do modré nádoby 
Zpět nahoru