Pro získání popelnic na tříděný odpad do domácnosti je potřeba uzavřít s obcí smlouvu o výpůjčce a následném darování nádob.

Dříve evidovaní zájemci o třídění obdrželi smlouvy do schránek, noví zájemci mohou smlouvu dostat na OÚ, na sběrném dvoře nebo si ji stáhnout zde na webu.

V úvodní části smlouvy laskavě vyplňte Vaše jméno a příjmení (případně titul), datum narození, adresu bydliště, v závěru datum a Váš podpis.

Dále vyplňte i jméno, příjmení a adresu bydliště v Protokolu o předání sběrné nádoby, který je přílohou smlouvy. Ostatní body bude vyplňovat obecní úřad.

Smlouvu s vyplněnými údaji laskavě odevzdejte na obecní úřad (na podatelnu nebo místostarostovi) nebo v provozní době na sběrný dvůr odpadů 

Na základě této smlouvy Vám předáme sběrné nádoby na separovaný odpad spolu s předávacím protokolem.

Předávací protokol, který obdržíte spolu s nádobami, prosíme opět odevzdejte podepsaný na OÚ (možné i do schránky nebo na sběrném dvoře). Teprve potom získáte i originál smlouvy.

pdfSmlouva o výpůjčce popelnice299.42 KB

pdfSmlouva o výpůjčce kompostérů145.40 KB

Zpět nahoru