Název projektu: Sociální byty Hrušovany u Brna – stavební úpravy bývalého objektu prádelny

Program: IROP (Integrovaný regionální operační program)

IROP CZ RO B C RGB

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení 2 sociálních bytů formou rekonstrukce objektu bývalé prádelny v ulici Vodní pro potřeby sociálního bydlení. Bude se jednat o malometrážní byty 1+kk, se základním vybavením bez nábytku (byty budou vybaveny umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou).

Cíle projektu:

Cílem projektu je zajištění dostupného nájemního sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení. Sociální bydlení je záchranná síť, která lidem pomůže najít střechu nad hlavou za přiměřený měsíční nájem.

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu bude zvýšení kapacity nájemního bydlení v obci pro lidi, kteří nedosáhnou na běžný tržní nájem, a končí proto zbytečně v komerčních ubytovnách nebo na ulici. Sociální byty budou přidělované na základě posouzení sociální situace uchazeče, nikoliv na základě tržních mechanismů.

 

Financování projektu:

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Náklady jsou stanoveny dle projektu, jejich výše se však změní po ukončení zadávacího řízení (výběru dodavatele stavby). Celkové náklady projektu jsou odhadovány na částku 2 960 495 Kč. Z toho je 700 512 Kč nezpůsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou tak odhadovány na 2 259 983 Kč.

Zdroje spolufinancování způsobilých výdajů

Částka v Kč

Podíl na celkových způsobilých výdajích

Celkové způsobilé výdaje

2 259 983,10

100%

-        dotace EU (ERDF)

1 920 985,63

85%

-        dotace ze státního rozpočtu

112 999,16

5%

-        vlastní zdroje obce

225 998,31

10%

Celková poskytnutá dotace tak bude max. 2 033 984,79 Kč. Obec z vlastních zdrojů uhradí celkem cca 926 510 Kč (nezpůsobilé výdaje + 10% způsobilých výdajů).

Stav projektu:

Stavba je dokončena, zkolaudována.

pdfRozhodnutí o poskytnutí dotace370.93 KB

Publicita-stávající stav objektu

 

 

Zpět nahoru