„Klub seniorů" v Hrušovanech u Brna zve spoluobčany, kteří si potřebují s někým popovídat, nebo se kulturně vyžít, přijďte mezi nás. Od roku 2022 se Klub seniorů schází pravidelně ve Velkém sále na Sokecu a to vždy v úterý ve 14 hodin. Kromě pravidelných schůzek organizujeme 1 denní zájezdy jak autobusem tak vlakem. Společně navštěvujeme divadlo a různé výstavy. Staňte se našimi členy, získáte nové přátele a jistě se Vám i naše akce budou líbit. Přijďte rozšířit naše řady, těšíme se na Vás.

Zde jsou naše AKTIVITY


 

Ve středu 16.5.2018 se konala v Klubu seniorů oslava ke Dni matek.
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
V Česku se slaví druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.
Akce se zúčastnili starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta Vladimír Lazar. Pan Pospíšil Stanislav přivítal představitele obce, děti a učitelky paní Jarku Havlíkovou a paní Kateřinu Rausovou z Mateřské školky na Havlíčkově ulici. Děti vystoupily s programem za hudebního doprovodu na klávesy paní učitelky Havlíkové a na kytaru paní učitelky Rausové. Vystoupení dětí bylo velice pěkné, moc se líbilo. Po vystoupení děti předaly každé seniorce krásné přání ke Dni matek a byly obdarovány čokoládou, panem Pospíšilem a předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti paní Jarmilou Krausvou, jako poděkování za jejich vystoupení.
Starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta Vladimír Lazar popřáli seniorkám ke Dni matek a předali jim krásné blahopřání.
Sbor pro občanské záležitosti připravil pro seniory, občerstvení - chlebíček a zákusek. SPOZ při OÚ v Hrušovanech u Brna děkujeme za vytvoření pěkné atmosféry v Klubu seniorů při oslavě ke Dni matek.
Pan Pospíšil Stanislav využil této slavnostnější příležitosti a poděkoval paní Aničce Peňázové za její dlouholetou činnost při vedení kroniky Klubu seniorů do konce roku 2017. Novým kronikářem našeho Klubu je nyní pan Jaroslav Kozel
Text i foto: Eliška Kubová

Zpět nahoru