„Klub seniorů" v Hrušovanech u Brna zve spoluobčany, kteří si potřebují s někým popovídat, nebo se kulturně vyžít, přijďte mezi nás. Klub seniorů se schází pravidelně ve Velkém sále na Sokecu, a to vždy ve středu ve 14 hodin. Kromě pravidelných schůzek organizujeme 1 denní zájezdy jak autobusem tak vlakem. Společně navštěvujeme divadlo a různé výstavy. Staňte se našimi členy, získáte nové přátele a jistě se Vám i naše akce budou líbit. Přijďte rozšířit naše řady, těšíme se na Vás.

Zde jsou naše AKTIVITY


 

V letošním roce uspořádal Klub seniorů zájezd na zámek Kuks, zámek Ratibořice a do Babiččina údolí dne 26.6.2018. Počasí ráno slibovalo, že bude pěkně, ale během dne se přehnaly menší přeháňky. Na hospitál Kuks (nesprávně nazýván zámek) jsme dojeli v časovém termínu.

ks1

Prohlídka hospitálu byla velice pěkná a s krásným výkladem průvodce. Jeho výklad byl vtipný a velice zaujal. Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku. Areál hospitálu Kuks je proslulý monumentálním kostelem Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi Ctností a Neřestí a jednou z nejstarších lékáren – U Granátového jablka.
Po návštěvě hospitálu Kuks jsme odjeli na oběd. Po obědě jsme navštívili zámek Ratibořice.

ks2

Prohlídka zámku byla velice pěkná jen s tím rozdílem, že výklad průvodkyň nebyl stejný. První skupina si průvodkyni chválila, druhá skupiny už méně. Ratibořický zámek je znám zejména díky dílu Babička od Boženy Němcové.

ks3

Právě zde žila slavná Kateřina Zaháňská – kněžna z Babičky. Krásný empírový zámek tvoří dominantu nerozlučitelně spjatou s Babiččiným údolím. Původně to byl jednopatrový barokní zámek s kaplí. V 18. století byla vystavěna přístavba – jednopatrové křídlo, které sloužilo pro hosty a služebnictvo. Další rozsáhlé přestavby provedla právě Kateřina Zaháňská, ta zdědila zámek Ratibořice a panství Náchod po svém otci vévodovi Petru Kurónském.
Dalším cílem naší cesty byla návštěva Babiččina údolí. Navštívili jsme Rudrův mlýn v Ratibořicích, sousoší Babičky s dětmi a dům rodiny Panklových, kde babička Boženy Němcové žila.

ks4

Zde jsme měli velice dobrou průvodkyni. Poté jsme se podívali k Viktorčinu splavu a odtud jsme odešli k autobusu a vydali se na zpáteční cestu.

Těmito návštěvami kulturních památek Východních Čech jsme využili jeden den z dalších krásných dnů. Zájezd pod vedením pana Pospíšila Stanislava velmi dobře vydařil. Děkujeme za organizaci zájezdu. Další zájezd v letošním roce bude uspořádán v měsíci září.

Za klub seniorů: text: Eliška Kubová foto: Anička Musilová

Zpět nahoru