V pátek 27.4.2018 uspořádal klub seniorů zájezd na prodejní výstavu na Floria JARO 2018 do Kroměříže. Počasí nám ten den velmi přálo, bylo pěkně a teplo. Každý z nás jel do Kroměříže nakoupit květiny, stromky, přísadu zeleniny, jahody i další věci, potřebných pro zahradu a nebo se jen tak podívat na tu květinovou nádheru.
Na pochůzku po areálu jsme měli přes 4 hodiny času. Navštívili jsme i pavilon A, kde se bylo opravdu na co dívat. Zde byla vystavena květinová aranžmá v duchu „Česká historie ve květech“. Bylo zde rozmístěno několik naddimenzovaných kytic pro slavné ženy české historie jako Božena Němcová, Věstonická Venuše, Květa Fialová, Magdalena Dobromila Rettigová, Anežka Přemyslovna, Bílá paní, Adina Mandlová a Jarmila Šuláková. V tento den bylo připraveno aranžování v přímém přenosu, kdy floristé zvučných jmen ztvárnili květinově významné ženy našich dějin.
Celý prostor doslova rozkvetl desítkami aranží řezaných květin – tulipánů, hortenzií, hyacintů, růží, jiřin, narcisů, gerber, ostrožek, pomněnek a kal. Byla to nádhera pro oči. Na výstavišti si každý zašel na oběd popř. na rychlé občerstvení.
Ve 13 hod. jsme odjeli do Slavkova na prohlídku zámku. Zámek Slavkov patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu města Slavkova u Brna. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů (neboli bitva u Slavkova). Jeho historie začíná ve 13. století, kdy zde existovala komenda řádu německých rytířů. Koncem 16. století byl na starších základech vybudován renesanční zámek čtyřkřídlého půdorysu s arkádami a hranolovou věží. Podnět k barokní přestavbě renesančního sídla dal koncem 17. století Dominik Ondřej Kounic. Jeho nástupcem a rodovým dědicem se stal syn Maxmilián Oldřich, který provedl několik změn vycházejících z potřeby velkého společenského sálu a honosného vstupního průčelí z čestného dvora. Zásluhy na dokončení celého zámeckého komplexu má až teprve syn Maxmiliána Oldřicha, Václav Antonín kníže z Kounic a Rietbergu, nejvýznamnější představitel rodu, od roku 1764 říšský kníže, státní ministr, kancléř Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka II. Krátce poté, co se po smrti svého otce ujal rodového majetku, stála již celá hlavní budova včetně jižního křídla. Poslední práce na zámku byly dokončeny výmalbou zámecké kaple sv. Kříže. Po smrti posledního mužského potomka rodu Kouniců hraběte Eugena r. 1919 přechází zámek do vlastnictví rodu Pálffyů. Po druhé světové válce se stal zámek majetkem československého státu. Dnes je vlastníkem město Slavkov u Brna a zámek byl v roce 2008 vyhlášen národní kulturní památkou. V současné době je veřejnosti přístupné téměř celé první patro slavkovského zámku. K nejcennějším zámeckým interiérům náleží místnosti západního křídla. Pozoruhodný je zejména tzv. Sál předků, vyzdobený monumentální nástropní freskou představující bohy na Olympu. Sál předků je propojen s oválným tzv. Historickým sálem, v němž bylo po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi Rakouskem a Francií. V rámci prohlídky je veřejnosti zpřístupněna i oratoř zámecké kaple sv. Kříže. Kaple, procházející oběma nadzemními patry, v níž dominuje oltář s monumentálními sochami andělů. Prostory kaple jsou využívány ke svatebním obřadům a ke koncertům.
Návštěvou prodejní výstavy v Kroměříži a zámku Slavkov, jsme prožili další pěkný den. Zájezd opět organizoval pan Pospíšil Stanislav a jako vždy se velmi dobře vydařil, za což mu velice děkujeme.
Na další zájezdy, které jsou uvedeny v plánu činnosti Klubu seniorů na rok 2018 se těšíme.

Za klub seniorů, text i foto: Eliška Kubová

 

Zpět nahoru