ZO ČZS

Základní orrganizace Českého Zahrádkářského Svazu, je jedna z nejstarších společensko-zájmových organizací. Již 1. května 1937 byla ustanovena "vinařská besídka", sdružující místní vinohradníky a vinaře za účelem rozšiřování znalostí a vědomostí o pěstování vinné révy a výrobě vína. Významně se přičinila o vysazování nových vinohradů. Na jejich činnost pak navazovala ZO ČSOZ. Založena byla 19. října 1957. První veřejná výstava vín se uskutečnila 16. února 1958 a byla to vůbec první výstava vín v našem blízkém okolí. Předsedou je pan RNDr. Jan Dovrtěl.

Zpět nahoru