sdh znakSbor dobrovolných hasičů

 

Sbor patří pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Snaží se spolupůsobit na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytovat pomoc při živelných pohromách. Dalším cílem je práce s mládeží.

Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna má své vlastní oficiální stránky

 Odkaz na stránky

Starostou Sboru dobrovolných hasičů byl zvolen Roman Pospíšil, velitelem Milan Weis, vedoucím mládeže Zdeňka Pospíšilová (Pešková). Členská základna začátkem roku čítala 62 členů, z toho 21 mužů, 16 žen, 6 přispívajících a 21 mladých hasičů.

Publikace

O stoleté historii SDH v Hrušovanech se dočtete v publikaci paní V. Adamové:
Sto let Sboru dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna (Adobe Flash)

 

 

 

 

Zpět nahoru