Sdružení zdravotně postižených

Již za první republiky vznikly a byly funkční organizace zdravotně postižených. Všechny tyto organizace se v roce 1952 sloučily a byl přijat nový název "Svaz invalidů v ČSR". Tato struktura nesplnila očekávání a v 70. letech 20. století došlo k reorganizaci. Ta přinesla i změnu názvu "Sdružení zdravotně postižených".

Působnost organizace je dána územním členěním. Menší skupiny členů mohou vytvořit společnou organizaci s působností ve vícero obcích, což je i hrušovanský případ. Až do roku 1977 měla ZO sídlo v Hrušovanech a měla 600 členů ve 12 obcích. Po rozdělení organizace byla ustanovena ZO v Blučině a sídlo ZO bylo přeneseno do Židlochovic, a to kvůli lepší dostupnosti dopravních spojů. Především na úseku kulturně-společenském bylo provedeno mnoho akcí. Hlavně zájezdy vlastivědné, divadelní, nákupní. Členové jezdí na koupání do termálních lázní na Slovensko. Pořádají též známý, již tradiční ples invalidů. Jsou zde i zdravotnické přednášky a rekreační a rekondiční pobyty. Dnes má organizace přes 500 členů, předsedkyní je paní Krejčová Taťána.
Zpět nahoru