HHS logoHasičské Historické Sdružení, z.s.

Hasičské Historické Sdružení bylo oficiálně založeno v roce 2009. Hlavní činností spolku je především udržování a propagace hasičské historické techniky a propagace zachování historické činnosti hasičstva.

V roce 2001 - 2002 byla nákladem ccá 380.000,- Kč provedena náročná kompletní rekonstrukce podvozku a karoserie historické hasičské stříkačky Škoda 125 "Andula". Při této akci několik nadšenců (tehdy ješte nečlenů sdružení) odpracovalo asi 1250 hodin. Rekonstrukce byla ukončena k výročí 750 let založení obce. V rámci oslav pak měla čest, převézt zvon na svěcení do nově postaveného kostela. Největší a nejzásadnější podíl na její dnešní podobě má bezesporu Josef Lazar, který byl po celou dobu až do konce roku 2016 hlavním investorem a organizátorem. Na konci roku 2016 daroval p. Lazar "Andulu" obci Hrušovany u Brna.

Od své rekonstrukce, navštěvuje "Andula" nejrůznější akce, zejména však různé hasičské slavnosti, kde reprezentuje obec a propaguje zachování hasičské historické techniky. Spolek se stará o její údržbu a provoz. Po předání Anduly obci má spolek s obcí uzavřenu smlouvu k jejímu užívání na 20 let.

Zakladatel spolku pan Josef Lazar nás po těžké nemoci navždy opustil 8.srpna 2017

an1an1an1an1 

  Více informací na stránkách spolku

 

Zpět nahoru