teamSociální služby v regionu

 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Pro bližší informace se obraťte na Obecní úřad.

Cílem služeb bývá mimo jiné

 • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu
 • rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život
 • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ a SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Podpora samostatného bydlení
 • Průvodcovské a předčitatelské služby
 • Tísňová péče
 • Týdenní stacionáře 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Kontaktní centra
 • Krizová pomoc
 • Nízkoprahová denní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Noclehárny
 • Raná péče
 • Služby následné péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociální rehabilitace
 • Telefonická krizová pomoc
 • Terapeutické komunity
 • Terénní programy
 • Tlumočnické služby 
Zpět nahoru