Informace a fotografie ze stavebních akcí, mapující rozvoj obce; nejaktuálnější fotky najdete na facebookovém profilu obce: https://www.facebook.com/hrusovanyubrna


 

Odbahnění rybníka Šejba

Práce na odbahnění rybníka Šejba započaly a budou pokračovat v roce 2012. Realizovala obec Vojkovice, Hrušovany se finančně spolupodílely.


Realizace nových chodníků

Nové chodníky byly realizovány v ulicích: Jízdárenská, Jana Koziny, Malinovského, Příční, Viniční a Vodní


Jak šel čas na stavbě MŠ Jízdárenská a zateplení fasády sportovního areálu

Fotografie z realizace stavby nové mateřské školy na ulici Jízdárenská a zateplení přilehlé budovy sportovního areálu v období 27.9.2010 až 5.5.2011.

Autor fotografií paní Marie Rožnovská.

Image Fotografie z akce


 

Kolaudace Mateřské školy Jízdárenská

Zpět nahoru