Realizace nových chodníků

Nové chodníky byly realizovány v ulicích: Jízdárenská, Jana Koziny a Poštovní


Výstavba multifunkčního hřiště na Sídlišti


 Dopravní napojení Jízdárenská

Dopravní napojení ulice Jízdárenská na východní obchvat obce.


Bike park - rampy

Osazení ramp tzv. "Bikeparku, na uzavřeném úseku silnice do Židlochovic.

Zpět nahoru