Výstavba sběrného dvora odpadů

Výstavba sběrného dvora byla zahájena 30.7.2008 nákladem 17,5 mil. korun. Místo pro stavbu bylo vybráno záměrně na okraji obce, kde se současně počítalo se stavbou silničního obchvatu a dobrou dopravní obslužností. Dotace EU 14.830.000,- Kč. Dotace SFŽP ČR 872.400,- Kč. O zbývající část financování se dělila Obec a Jihomoravský kraj. Do provozu byl spuštěn v dubnu 2009. Od té doby plně slouží veřejnosti.

 

Zpět nahoru