Veřejná výzva na obsazení funkčního místa hlavní účetní
 
Tajemník Obecního úřadu obce Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa:
 
Hlavní účetní
 
Náplň práce:
 • Komplexní vedení účetnictví obce 
 • Kompletní majetková evidence
 • Sestavování, kontrola a plnění rozpočtu obce
 • Daňová agenda, vypracování a podání daňového přiznání (vyjma DPH)
 • Evidence závazků a pohledávek obce
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zajišťování platebního styku s bankou
 • Další administrativní práce na obecním úřadě
 
Místo výkonu práce: Obec Hrušovany u Brna
 
Podmínky:
 • Nástup dle dohody
 • Pracovní poměr na plný úvazek
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
 • Mzda dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s ohledem na praxi a dosažené vzdělání (10. platová třída)
 
Nabízíme:
 • Stravenky
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní sick days 
 • Možnost flexibilní pracovní doby dle domluvy
 • Zaškolení a pomoc od dosavadní účetní
 • Významné zvýšení mzdy po uplynutí zkušební doby
 
Požadavky:
 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Znalost zákona o účetnictví
 • Dobrá znalost práce s PC
 • Prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 18 měsíců od nástupu
 • Samostatnost a spolehlivost
 • Ochota dále se neustále vzdělávat
 • Praxe v oboru výhodou, nikoli podmínkou
 
Zákonné předpoklady
 • státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR (v případě cizího státního občanství) 
 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům 
 • bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka
 
Náležitosti písemné přihlášky
 • jméno a příjmení uchazeče, titul, 
 • datum a místo narození, 
 • místo trvalého pobytu, 
 • státní příslušnost, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce
 
Povinné přílohy k přihlášce
 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností, 
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 110/2019 Sb. 
 • motivační dopis je výhodou.
 
Přihlášku doručte v obálce označené „výběrové řízení – hlavní účetní“ na obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna, aby byla zaevidována nejpozději do 5. 8. 2022.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v jejím průběhu.
 
Ing. Mgr. Pavel Kadlec, v. r.
Tajemník OÚ Hrušovany u Brna
Tel. 602 158 895
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Zpět nahoru