Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy

Přednášející: PhDr. Dagmar Černoušková a Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

Kdy: 6. 6. 2023 od 18.00 hodin

Kde: Společensko-kulturní centrum SOKEC, Masarykova 919, Hrušovany u Brna

Pořádá: Obec Hrušovany u Brna, www.hrusovanyubrna.cz

Anotace přednášky:

Brněnský rodák Adolf Loos (10. 12. 1870 Brno – 23. 8. 1933 Kalksburg u Vídně) patří k velkým osobnostem moderní světové architektury. Proslul nezaměnitelnými tvůrčími postupy, ale také jako břitký glosátor, který svými přednáškami a texty nejen o architektuře provokoval soudobý establishment, ačkoli sám byl do značné míry jeho součástí. Nejnovější výzkumy dokládají, že Loosovy vazby k rodnému Brnu, považované dříve jen za sporadické, zůstaly téměř kontinuální (rodina, stavebníci, architekti, přátelé) a zejména ve 20. letech minulého století byly velmi intenzivní. Loosovým významným brněnským klientem byl zdejší rodák, průmyslník a v mnoha ohledech renesanční člověk Viktor Bauer, pro kterého těsně před vypuknutím první světové války navrhl vilu v Hrušovanech u Brna a zhruba o desetiletí později adaptaci jeho zámečku v areálu vyhořelého starobrněnského cukrovaru (dnes tzv. zámeček na výstavišti).

Přednášející představí doposud neznámé brněnské stopy Adolfa Loose (a nejen ty), které měly zásadní význam pro jeho tvorbu na našem území.

Přednáška navazuje na oceňovanou publikaci a stejnojmennou výstavu, která toto dílo doprovodila. Jejich objevné příspěvky se pak staly základem pro přípravu obnovy vily ředitele bývalé cukerní rafinerie, postavené podle návrhu světoznámého architekta v Hrušovanech u Brna.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

příloha textu

Zpět nahoru