Vážení občané,

Obec Hrušovany u Brna v současné době připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce. Dokument bude navazovat na dosavadní Strategický plán, který je využíván již od roku 2007 a byl aktualizován v roce 2014. Nový dokument bude ovlivňovat vývoj obce v letech 2022 – 2030.

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro řízení obce. Jeho cílem je zmapovat současnou situaci v obci, identifikovat silné a slabé stránky a stanovit plán dalšího rozvoje obce. Jednotlivé aktivity se budou týkat zlepšení všech součástí života v obci. Strategický plán bývá také často nezbytnou podmínkou pro získání dotací z různých finančních zdrojů.

Naším záměrem je, aby Strategie byla vytvořena nejenom na základě práce odborníků a zastupitelů, ale také na základě názorů samotných občanů. Úspěšný budoucí rozvoj obce je nemyslitelný bez vaší účasti. Z toho důvodu jsme pro vás sestavili dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost obce ovlivnit. Proto vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení následujících otázek. Tak budeme moci při plánování budoucnosti obce vždy přihlížet k vašim přáním a názorům.

Dotazník můžete vyplnit v elektronické formě zde nebo pomocí odkazu níže. Papírová verze dotazníku dorazí do vašich stránek společně s nejbližším zpravodajem. Prosíme o jeho vyplnění nejpozději do 30. 4. 2022. Vyplněný papírový dotazník můžete doručit na podatelnu nebo do schránky obecního úřadu na adrese Masarykova 17.

Děkujeme vám za spolupráci.

Odkaz na dotazník

Zpět nahoru