Nové vozidlo pro zásahovou jednotku SDH – téměř nemožné se stalo skutečností

MAN

V sobotu 27.11.2010 jsme se po předlouhých peripetiích konečně dočkali. V Hrušovanech se před hasičkou objevila zbrusu nová cisternová automobilová stříkačka CAS 20 , na podvozku MAN TGM 13.290 4x4 . Část ceny vozidla bude hrazena z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR, částí přispěl Kraj Jihomoravský a zbytek bude hrazen ve dvou splátkách z rozpočtu obce.  

Téměř rok trvající anabáze, kdy probíhala jednání a výběrová řízení na tato vozidla, byla pro všechny zúčastněné zkouškou nervů. Vzhledem k okolnostem, které tuto akci provázely, hrozilo, že nebude možné dodržet všechny stanovené termíny. To by pak sebou neslo nemalé sankce v podobě vrácení celé dotace a 100% pokuty navíc. Jen odvolací řízení jednoho z dodavatelů u ÚHOSu se táhlo neuvěřitelné čtyři měsíce. Poslední dva měsíce se pak pro nás staly noční můrou a téměř jsme se vzdali šance, že vše stihneme v řádných termínech. Protože jsme spoustu věcí nemohli ovlivnit, jednu chvíli jsme dokonce koketovali s myšlenkou, že ty desítky a desítky hodin úsilí, které se tomu věnovaly, vzdáme a nebudeme riskovat takové zadlužení obce, jaké by nám hrozilo v případě čerpání dotace a současně nedodržení nastavených závazných parametrů a termínů celé akce. 

Podstatné však je, že jsme to nevzdali a nakonec vše dobře dopadlo. V hodině dvanácté přibylo do majetku obce nové hasičské vozidlo v hodnotě ccá 4 600.000,- Kč. Dosluhující cisternu Š 706 RT z padesátých let minulého století tak nahradí nová moderní technika, která odpovídá trendům třetího tisíciletí. Tímto krokem se nám podařilo završit obnovu zásahové techniky JSDH a do budoucna budeme již jen postupně doplňovat a modernizovat dílčí technické vybavení.

Základní technické údaje CAS

Rozměry vozidla

Délka    7 550 mm
Šířka    2 550 mm
Výška v nezatíženém stavu 3 200 mm

Hmotnosti vozidla

Provozní hmotnost  9 750 kg
Užitečná hmotnost  4 250 kg
Celková hmotnost  14 000 kg

Kabina

Typ    sklopná, prodloužená
Počet míst k sezení  1 + 5

Nádrže

Jm. objem nádrže na vodu 3500 l.   
Jm. objem nádrže na pěnidlo 300 l.   

Čerpací zařízení THZ 3000 FPN10-1500/FPH40-250

                                    Nízkotlaký stupeň    Vysokotlaký stupeň
Jmenovitý průtok vody  1500 l/min                 250 l/min
při jmenovitém tlaku      1 MPa                       4,0 MPa
a jmenovité sací výšce  3 m
Vývěva pístová

Průtokový naviják
Rozměry hadice    DN 25 / 60 m
Pistolová proudnice s možností regulace průtoku, vodního kužele Pohorje Mirna

Současně s předáním vozidla pracovníci dodavatele SPS – VKP s.r.o., Slatiňany seznámili naše hasiče ze zásahové jednotky s obsluhou této moderní techniky.Dnes již bude naše zásahová jednotka na vyspělé technické úrovni a srovnatelná s jinými sbory, které tyto nové technologie využívají.

Pořízení tohoto moderního vozidla, které lze považovat i za součást reprezentace obce, podpořilo svým rozhodnutím celé minulé Zastupitelstvo Obce. Díky obětavé práci jedinců, máme dnes techniku, o jaké budou jiné sbory ještě dlouho jen snít. Vzhledem k ekonomické situaci státu a hledání úspor ve státním rozpočtu je zřejmé, že po několik dalších let nebudou pro obnovu hasičských vozidel uvolňovány žádné dotační tituly. Naše uznání by mělo směřovat ke všem, kteří se i ve chvílích těžkého rozhodování nevzdali a přímo se na této, pro Hrušovany ojedinělé akci podíleli. Zvláštní poděkování pak patří zejména starostovi obce panu Rožnovskému za obětavost a iniciativu, kterou po celou dobu vyvíjel a p. Josefu Lazarovi, u kterého to všechno začalo.

Stejně tak nelze opomenout práci Ing. Tomka, který pro obec vedl externí výběrové řízení a v rozhodujícím okamžiku dokázal nalézt řešení, jehož výsledkem jsme dnes svědky. Ještě je nutné zmínit i obětavou práci Ing. Kavana z GŘ HZS Praha, který nám byl po celou dobu svým profesionálním, lidským a přátelským přístupem oporou. I bez jeho přispění a spolupráce bychom dnes toto moderní vozidlo našim hasičům jen těžko předávali.

Co říct na závěr?! Snad jen popřát našim hasičům, kteří stejně jako jejich kolegové z profesionálních sborů zachraňují naše životy a majetky, co nejméně ostrých výjezdů. Ne proto, že bychom jim novou techniku nepřáli, ale téměř každý jejich výjezd bývá spojen se škodami na majetku nebo ohrožení zdraví a života osob. Važme si jejich obětavého úsilí o to více, protože tuto nelehkou práci vykonávají ze svého volna. Dobrovolně riskují svoje zdraví a životy pro druhé, za opravdu směšnou odměnu.

                                                                        Bohumil Harašta - místostarosta

Zpět nahoru