Přechody a dopravní retardéry na ulici Havlíčkova

Z důvodu zklidnění dopravy byly v ulici Havlíčkova instalovány 3 zvýšené prahy, 2 z nich slouží současně jako přechod pro chodce. Po úpravě byla provedena i úprava dopravního značení. Ulice Havlíčkova je nyní průjezdná pouze jedním směrem a to k ulici Jana Koziny. V opačném směru je vjezd zakázán.

Kompletní úprava nádvoří Vodárny

Nádvoří Vodárny se po létech konečně dočkalo kompletní úpravy povrchu a zvýšila se kapacita parkovacích míst.

 

Zpět nahoru