V tomto roce bylo realizováno několik investičních akcí

Dokončení intenzifikace čistírny odpadních vod
Parkovací stání Sídliště
Chodníky: Malinovského, Příční , Žižkova, Jízdárenská, Havlíčkova, propojení Havlíčkova - Masarykova, Palackého, Tyršova, Sídliště...
Oprava schodište u pošty
Zahájena rekonstrukce zdravotního střediska
Vybudování nového obslužného sjezdu na Vodárně
Realizace zadního vjezdu do Botexu - napojením na východní obchvat obce (snížení dopravního zatížení v obci)

 

Zpět nahoru