Generální oprava hřbitovní zdi


Generální oprava lávky pro pěší na ulici Sušilova


Oprava místní komunikace

7. listopadu 2012 byla nákladem ccá 0,5 mil. Kč provedena oprava havarijního stavu povrchu částí průtahové komunikace obce v úsecích Komenského pod žel. viaduktem a mostního tělesa přes Šatavu na ul. Sušilova.


Úprava a zpevnění břehů vodní nádrže (rybníka) na Vodárně

4.6.2012 započaly práce na opravě vodní nárže "Vodárna" vypouštěním do Šatavy.
Název akce: Hrušovany u Brna - vodní nádrž. Krajinný prvek: VKP Hrušovanyské rybníčky. Rozsah prací: odbahnění vodní nádrže, oprava sklonu svahů a nádrží u hráze, vybudování funkčního objektu s výústním objektem a možností vypouštění rybníka. Hlavní práce při realizaci provede firma Agromeli s.r.o v termínu od 17.7. - 30.8.2012.


Dokončení odbahnění rybníka Šejba

Dne 27.8.2012 bylo předáno obci Vojkovice do užívání upravené vodní dílo rybník Šejba. 29.8.2012 začalo jeho postupné zkušební napouštění.

Zpět nahoru