Nejvýznamější investiční akcí v roce 2019 je přístavba základní školy

Dne 13. 8. 2019 byla úspěšně kolaudována Přístavba základní školy v Hrušovanech u Brna. Dne 2. 9. 2019 bude v 9.3o hod slavnostně uvedena do provozu. Rozvoji předškolního a základního vzdělávání v obci věnuje zastupitelstvo obce maximální pozornost a přejeme, aby se v nových prostorách cítili učitelé a žáci dobře. Nemalý dík patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutí dotace, bez které by se akce nemohla realizovat. Kapacita školy vzroste o 60 míst, vzniknou dvě třídy pro družinu dětí, nová sborovna pro učitele, kabinety a počítačové třídy.

Zpět nahoru