Informace, články a fotografie z kulturních a sportovních akcí a různých událostí v Hrušovanech a blízkém okolí od roku 2009


 

Osudného 14. června 1930 stojí před nádražní budovou v Hrušovanech u Brna shluk lidí. Nádraží i přilehlé budovy jsou ověšeny vlajkami, na peronu vyhlíží vlak skupinka pánů v černém a žen ve slováckých krojích. Všichni čekají na soupravu od Brna. V 19.44 hodin jejich napětí konečně přetne hvizd lokomotivy a dechovka spěšně rozehraje hymnu.

Nádražím mezitím prochází vysoký, hřmotný muž v černém obleku, když ho náhle zastavuje obvodní inspektor Jiroušek. „Zde, pohleďte na mou legitimaci, jsem lékař!" zazní nádražní halou, načež se ten zvláštní člověk s ruským akcentem usazuje do čekárny, hned ke vchodu na peron. Čtyři minuty nato již může sledovat, kterak po schůdcích z vagonu sestupuje štíhlý stařec v bílém obleku. Ano, je to prezident Masaryk.

O atentátu na presidenta T. G. Masaryka, který se naštěstí neuskutečnil, píše lednové číslo časopisu History review. History review je z mnoha zdrojů označovaný jako bulvární plátek, nicméně tento článek si zaslouží pozornost. Jiný zdroj (Slavné atentáty českých dějin) uvádí pokus o atentát v nápadné shodě (až na místo, bohužel):

V roce 1926 fašistické skupiny přichystaly na Masaryka atentát. Provést ho měl ruský emigrant, důstojník Gorgulov. Mělo se tak stát na pražském Mánesu, kam se prezident chystal na výstavu. Gorgulov čekal mezi ostatními před vchodem, držíce v ruce revolver. Když vystoupil prezident z auta, objevil se přímo před vrahem. Masaryk se přátelsky usmál a – Gorgolov neměl sílu vystřelit. Československá ochranka o tomto činu neměla ani tušení. Gorgulov hned poté odjel do Francie a roku 1932 tam zabil prezidenta Doumera. Za to byl také později v Paříži popraven.

T. G. Masaryk, významný filosof, politik a první prezident Československé republiky, přijel poprvé do naší obce v roce 1882.

Přijel spolu se svoji ženou a dětmi na prázdninovou návštěvu ke svým rodičům. Ti zde pobývali v letech 1882 – 1884 v domě č.p. 65 a č.p. 74. Otec zde pracoval jako šafář na statku.Podruhé v roce 1883. Rodina T.G.Masaryka bydlela v domě č.p. 21 – u Nečasů. Dům byl později zbořen, dnes je zde parkoviště letního kina. Později, už jako prezident, přijížděl pravidelně v letních měsících mezi lety 1924 – 1933 do Židlochovic na zámek. Jeho cesta vlakem končívala na hrušovanském nádraží, po uvítání cestoval automobilem na zámek.Ve volných chvílích se projížděl na koni po okolních obcích. V den 80. narozenin prezidenta T.G.Masaryka - 7.března 1930 v zasedací síni radnice slavnostní schůze obecního zastupitelstva. Zde starosta obce pan Fr. Hodovský podal návrh na jmenování T.G.Masaryka čestným občanem obce. Tento návrh byl jednomyslně zastupitelstvem schválen. Současně byl odeslán telegram panu prezidentovi, v kterém se mu oznámilo rozhodnutí zastupitelstva. V květnu byl doručena odpověď z prezidentské kanceláře, dle níž prezident toto jmenování přijal. Diplom čestného občanství předal prezidentovi starosta pan Fr. Hodovský společně s panem J.Hortem (prvním náměstkem obecního úřadu) a panem Fr. Kelblem (druhým náměstkem obecního úřadu) na setkání s panem prezidentem při jeho letním pobytu na zámku v Židlochovicích v červnu 1930. Na diplomu čestného občanství byla umístěna fotografie domu čp. 21, v němž T.G.Masaryk bydlel o prázdninách v roce 1882 a celkový pohled na obec. 

Zpět nahoru