Ikonografický význam jednotlivých figur:

Grafická podoba znaku: 

Erb 550px