Věc Smluvní partner Cena (Kč vč. DPH) Datum
pdfSmlouva o dílo (dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu)1.23 MB PATROL group s.r.o. 143.061,93 28.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.54 MB Mišlenka, z. s. 65.000 23.6.2021
pdfSmlouva č. 6/2021 (oprava hřbitovní zdi)3.27 MB STAMA GROUP s. r. o. 344.651,50 9.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.52 MB Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. 105.000 4.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.54 MB T.J. Sokol Hrušovany u Brna 50.000 14.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.56 MB SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna 100.000 14.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace1.55 MB FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s. 140.000 9.6.2021
pdfDarovací smlouva435.40 KB BETÁNIE - křesťanská pomoc, z. ú. 250.000 8.6.2021
pdfSmlouva o dílo č. 083/LBNO/2021 (úpravy ulice Masarykova)1.40 MB STRABAG, a.s. 4.033.347,66 27.5.2021
pdfDodatek č. 2 Smlouvy o dílo15.89 MB Navláčil stavební firma, s.r.o. 73.069.575,11 28.4.2021
pdfDodatek č. 2 k příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinárota BOZP452.11 KB Domia s.r.o 484.000 27.4.2021
pdfDodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 58961/20201.25 MB Univers Tech s.r.o. 96.013,20 20.4.2021
pdfSmlouva č. 3/2021 (kolumbárium)4.89 MB STAMA GROUP s.r.o. 1.200.579,40 31.3.2021
pdfDodatek č. 1 příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP456.58 KB Domia s.r.o. 479.160; 9.2.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace1.58 MB FK 1932 Hrušovany u Brna 170.000 1.3.2021
pdfDodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 58961_2020 Univers Tech s.r.o. - 26.2.2021
pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495286169_LCD ze dne 3. 9. 2019495.87 KB Česká spořitelna, a.s. - 8.3.2021
pdfDodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2020 (akustika Sokec)322.44 KB AVETON s.r.o. 2.837.575 12.3.2021
pdfDodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2020 (audiovizuální technika Sokec)322.57 KB AVETON s.r.o. 940.066 12.3.2021