Jak správně třídit odpad

Podrobné informace se dozvíte na stránkách www.jaktridit.cz. Důležitá připomínka: Kartonové obaly dávejte do žlutých nádob (plasty).

jak tridit