pdfObčan a územní plán536.31 KB


Územní plán obce Hrušovany u Brna účinný od 3. 4. 2019

vydaný usnesením č. 9/2/2019 zastupitelstva obce Hrušovany u Brna.

pdfA1 Územní plán - textová část464.06 KB

pdfA2 Odůvodnění ÚP1.30 MB

pdfB1 Výkres základního členění území9.70 MB

pdfB2 Hlavní výkres8.21 MB

pdfB3 Výkres veřejně prospěšných prací opatření a asanací9.90 MB

pdfB4 Koordinační výkres8.49 MB

pdfB5 Zákres širších vztahů1.22 MB

pdfB6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu11.53 MB

pdfB7 Výkres dopravní infrastruktury15.24 MB

pdfB8 Výkres technické infrastruktury - vodovod a kanalizace13.86 MB

pdfB9 Výkres technické infrastruktury - energetika a spoje12.67 MB

pdfOduvodnění pořizovatele1.80 MB

pdfSEA VURU4.33 MB

 

Odkaz na územní plán v interaktivní podobě