Elektronická úřední deska - kategorie obsahuje aktuální dokumenty vyvěšené na úřední desce. Po jejich sejmutí jsou přesunuty do Archivu úřední desky.


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument328.16 KB

Vyvěšeno

 19. 3. 2019

Sejmuto

 4. 4. 2019
Doplňující informace  Oznámení o vydání Územního plánu Hrušovany u Brna


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument230.82 KB

Vyvěšeno

 12. 3. 2019

Sejmuto

 31. 12. 2019
Doplňující informace  


 

Instituce

 Ministerstvo životního prostředí

Dokument

pdfZveřejněný dokument143.94 KB

Vyvěšeno

 12. 3. 2019

Sejmuto

 27. 3. 2019
Doplňující informace  Opatření, kterým se stanoví postup pro usmrcování kormorána velkého


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument184.97 KB

Vyvěšeno

 11. 3. 2019

Sejmuto

 31. 3. 2020
Doplňující informace  Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Obce Hrušovany u Brna na rok 2019


 

Instituce

 Městský úřad Židlochovice

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.85 MBpdfZveřejněný dokument405.93 KB

Vyvěšeno

 8. 3. 2019

Sejmuto

 24. 3. 2019
Doplňující informace  Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místních komunikacích v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"


 

Instituce

 MÚ Židlochovice

Dokument

pdfZveřejněný dokument291.57 KB

Vyvěšeno

 4. 3. 2019

Sejmuto

 1. 4. 2019
Doplňující informace  Konzultování návrhu územní studie Hrušovany u Brna, Lokalita Stávání


 

Instituce

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Dokument

xlsZveřejněný dokument2.36 MBpdfŽádost_o_zveřejnění_seznamu_nedostatečně_určitě_zapsaných_ososb_v_KN.pdf105.20 KB

Vyvěšeno

 27. 2. 2019

Sejmuto

 31. 12. 2023
Doplňující informace  Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečnš určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument300.25 KB

Vyvěšeno

 28. 1. 2019

Sejmuto

 28. 1. 2020
Doplňující informace  


 

Instituce

 Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Dokument

pdfZveřejněný dokument504.17 KB

Vyvěšeno

 18. 1. 2019

Sejmuto

 31. 12. 2019
Doplňující informace  Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument143.54 KB

Vyvěšeno

 7. 1. 2019

Sejmuto

 31. 3. 2020
Doplňující informace  Rozpočtové provizorium na rok 2019


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument213.86 KB

Vyvěšeno

 7. 1. 2019

Sejmuto

 31. 12. 2023
Doplňující informace  Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hrušovany u Brna na roky 2019-2023 oznámení o zveřejnění


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument214.42 KB

Vyvěšeno

 3. 1. 2019

Sejmuto

 31. 12. 2019
Doplňující informace  Výroční zpráva za rok 2018 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument279.47 KB

Vyvěšeno

 21. 12. 2018

Sejmuto

 31. 12. 2019
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfOznámení_o_vyhlášení_dotačního_programu_obce.pdf237.47 KB

Vyvěšeno

 18. 12. 2018

Sejmuto

 30. 4. 2019
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.64 MB

Vyvěšeno

 17. 12. 2018

Sejmuto

 17. 12. 2021
Doplňující informace  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z programu "Dotační program obce Hrušovany u Brna 2017 - 2022"


Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.64 MB

Vyvěšeno

 17. 12. 2018

Sejmuto

 17. 12. 2021
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.66 MB

Vyvěšeno

 17. 12. 2018

Sejmuto

 17. 12. 2021
Doplňující informace  


 

Instituce

 Záklední škola Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument59.00 KB

Vyvěšeno

 10. 12. 2018

Sejmuto

 31. 12. 2021
Doplňující informace  


 

Instituce

 Mateřská škola Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument59.22 KB

Vyvěšeno

 10. 12. 2018

Sejmuto

 31. 12. 2021
Doplňující informace  


 

Instituce

 Základní škola Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument33.76 KB

Vyvěšeno

 10. 12. 2018

Sejmuto

 30. 6. 2019
Doplňující informace  


 

Instituce

 Mateřská škola Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument33.54 KB

Vyvěšeno

 10. 12. 2018

Sejmuto

 30. 6. 2019
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument738.37 KB

Vyvěšeno

 3. 12. 2018

Sejmuto

 31. 12. 2024
Doplňující informace  Návrh střednědobého výhledu obce Hrušovany u Brna do roku 2023 v tis. Kč


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdf123_Veřejnoprávní_smlouva_o_poskytnutí_individuální_neinvestiční_dotace_-_TJ_Jiskra.pdf1.71 MB

Vyvěšeno

 15. 11. 2018

Sejmuto

 15. 11. 2021
Doplňující informace  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace


 

Instituce

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Dokument

xlsxZveřejněný dokument20.89 KBpdfŽádost_o_zveřejnění.pdf336.71 KB

Vyvěšeno

 5. 9. 2018

Sejmuto

 27. 2. 2019
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

Zveřejněný dokument

Vyvěšeno

 27. 6. 2018

Sejmuto

27. 6. 2021
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

Zveřejněný dokument

Vyvěšeno

 18. 6. 2018

Sejmuto

 18. 6. 2021
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.66 MB

Vyvěšeno

 18. 6. 2018

Sejmuto

18. 6. 2021
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.71 MB

Vyvěšeno

 18. 6. 2018

Sejmuto

 18. 6. 2021
Doplňující informace  


 

Instituce

DSO Region Židlochovicko

Dokument

pdfZveřejněný dokument234.49 KB

Vyvěšeno

 15. 3. 2018

Sejmuto

 31. 3. 2019
Doplňující informace  Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument974.09 KB

Vyvěšeno

 30. 6. 2017

Sejmuto

30. 6. 2020
Doplňující informace Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu "Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvadu ORP Židlochovice pro rok 2017"


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.47 MB

Vyvěšeno

 16.6.2017

Sejmuto

30.6.2020
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.54 MB

Vyvěšeno

 16.6.2017

Sejmuto

30.6.2020
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.48 MB

Vyvěšeno

 16.6.2017

Sejmuto

30.6.2020
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

Zveřejněný dokument

Vyvěšeno

 16.6.2017

Sejmuto

30.6.2020
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.52 MB

Vyvěšeno

 16.6.2017

Sejmuto

30.6.2020
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - MS Lípa1.55 MB

Vyvěšeno

 25. 5. 2017

Sejmuto

 25. 5. 2020
Doplňující informace  


 

Instituce

Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument591.12 KB

Vyvěšeno

 23. 2. 2017

Sejmuto

 23. 2. 2020
Doplňující informace  Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování finančního příspěvku na zabezpečení činnosti fotbalového klubu FK 1932 Hrušovany u Brna mimo rámec dotačního programu obce


 

Instituce

 Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.64 MB

Vyvěšeno

 25.6.2016

Sejmuto

25.6.2019


 

Instituce

 Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.68 MB

Vyvěšeno

 17.6.2016

Sejmuto

17.6.2019


 

Instituce

 Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.56 MB

Vyvěšeno

 11.6.2016

Sejmuto

11.6.2019


 

Instituce

 Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.66 MB

Vyvěšeno

 11.6.2016

Sejmuto

11.6.2019


 

Instituce

 Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.69 MB

Vyvěšeno

 10.6.2016

Sejmuto

10.6.2019


 

Instituce

 Obec Hrušovany u Brna

Dokument

pdfZveřejněný dokument1.62 MB

Vyvěšeno

 10.6.2016

Sejmuto

10.6.2019


 

Podkategorie

Nahoru