V registru smluv se uveřejňují veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 000 Kč (bez DPH) a jejich dodatky. Také se sem vkládají jednotlivé faktury (v dané hodnotě) v případě, že nebudou vyplývat z již uzavřených smluv. Výjimkou jsou nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory, které se zveřejňovat nebudou.  Registr smluv a faktur je zaveden jako nástroj, přispívající ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti obce. Každý občan může sledovat a kontrolovat zacházení obce s veřejnými financemi.


 Věc Smluvní partner Cena (Kč vč. DPH) Datum
pdfDětské prvky na sportovní areál Jízdárenská414.83 KB ACER WOODWAY s.r.o. 140.360 17.7.2019
pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - projektová dokumentace rybářská chata2.13 MB MIMOTO s.r.o. 230.000 9.7.2019
pdfDodatek č. 1/2019 k darovací smlouvě 0046/2019 ze dne 20. 3. 2019 360.93 KB Město Židlochovice 42.215 26.6.2019
pdfDodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 0036 2019 ze dne 8. 3. 2019464.69 KB Město Židlochovice 93.673 26.6.2019
pdfSmlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/000763.90 MB Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 114.580 25.6.2019
pdfDodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. PODLIMIT 02/2017 ze dne 28. 5. 2017448.65 KB Faros projekt s.r.o. - 19.6.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.66 MB T.J. Sokol Hrušovany u Brna 120.000 26.6.2019
pdfDodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2019367.54 KB KOVO, výrobní družstvo - 21.6.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.63 MB Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. 95.000 19.6.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.71 MB SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna 85.000 19.6.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.71 MB FK 1932 Hrušovany u Brna, z .s. 140.000 17.6.2019
pdfKupní smlouva IT a audiovizuální technika pro přístavbu ZŠ Hrušovany u Brna4.94 MB Agerit s.r.o. 1.393.585 18.6.2019
pdfSmlouva o dílo č. 084/LBMZ/2019 Oprava ulice Palackého4.82 MB STRABAG a.s. 3.787.844,2 10.6.2019
pdfPojistná smlouva - Pojištění podnikatele a právnických osob č. 41817415-616.94 MB Česká pojišťovna a.s. 82.299 6.5.2019
pdfDodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 7. 12. 2010837.72 KB Vodovody a kanalizace Židlochovicko, d.s.o. 1.341.984 9.5.2019
pdfDodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 201819.80 MB BUILDSTEEL s.r.o. 22.907.915,32 7.5.2019
pdfSmlouva na zhotovení Územní studie - Hrušovany u Brna - plochy jižně od rybníků2.04 MB Zbyněk Pech 169.400 9.4.2019
pdfSOD Dodávka a montáž nábytku a mobiliáře pro přístavbu ZŠ Hrušovany u Brna4.82 MB KOVO, výrobní družstvo 1.251.636 12.4.2019
pdfSmlouva o dílo č. I009_011_2019 (modernizace bytů 231, 1 a 2)7.18 MB Svoboda a syn, s.r.o. 2.497.728,25 8.4.2019
pdfDarovací smlouva425.54 KB Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad 60.000 20.3.2019
pdfDarovací smlouva395.22 KB Město Židlochovice - Pečovatelská služba 70.000 20.3.2019
pdfDarovací smlouva451.95 KB Betánie - křesťanská pomoc 250.000 19.3.2019
pdfPříkazní smlouva o výkonu TDI a BOZP (Modernizace bytů 231, 1 a 2)2.08 MB Domia s.r.o. 87.120 13.3.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace1.65 MB FK1932 Hrušovany u Brna 170.000 25.2.2019
pdfSmlouva o zajištění financování sociálních služeb ORP Židlochovice765.40 KB Město Židlochovice 230.000  8.3.2019
Go to top