V registru smluv se uveřejňují veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 000 Kč (bez DPH) a jejich dodatky. Také se sem vkládají jednotlivé faktury (v dané hodnotě) v případě, že nebudou vyplývat z již uzavřených smluv. Výjimkou jsou nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory, které se zveřejňovat nebudou.  Registr smluv a faktur je zaveden jako nástroj, přispívající ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti obce. Každý občan může sledovat a kontrolovat zacházení obce s veřejnými financemi.


 Věc Smluvní partner Cena (Kč vč. DPH) Datum
pdfDodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 201819.80 MB BUILDSTEEL s.r.o. 22.907.915,32 7.5.2019
pdfSmlouva na zhotovení Územní studie - Hrušovany u Brna - plochy jižně od rybníků2.04 MB Zbyněk Pech 169.400 9.4.2019
pdfSOD Dodávka a montáž nábytku a mobiliáře pro přístavbu ZŠ Hrušovany u Brna4.82 MB KOVO, výrobní družstvo 1.251.636 12.4.2019
pdfSmlouva o dílo č. I009_011_2019 (modernizace bytů 231, 1 a 2)7.18 MB Svoboda a syn, s.r.o. 2.497.728,25 8.4.2019
pdfDarovací smlouva425.54 KB Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad 60.000 20.3.2019
pdfDarovací smlouva395.22 KB Město Židlochovice - Pečovatelská služba 70.000 20.3.2019
pdfDarovací smlouva451.95 KB Betánie - křesťanská pomoc 250.000 19.3.2019
pdfPříkazní smlouva o výkonu TDI a BOZP (Modernizace bytů 231, 1 a 2)2.08 MB Domia s.r.o. 87.120 13.3.2019
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace1.65 MB FK1932 Hrušovany u Brna 170.000 25.2.2019
pdfSmlouva o zajištění financování sociálních služeb ORP Židlochovice765.40 KB Město Židlochovice 230.000  8.3.2019
Nahoru