Upozorňujeme občany, aby se z důvodu mimořádně horkého a suchého počasí vyvarovali veškerých aktivit, které by mohly vyvolat požár: tzn. nerozdělávat otevřené ohně, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče v přírodě. Vezměte na vědomí, že požáry mohou být způsobeny i nevhodným parkováním vozidel ve vysoké trávě.
Rovněž je potřeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Nahoru