Na konci ulice Nádražní, pod budovou bývalého Botexu, bylo dokončeno odstavné parkoviště. Současně s tím se mění dopravní značení v ulici Nádražní.

Z důvodu častých kolizních situací autobusů kvůli odstaveným vozidlům bude zakázáno zastavení nebo stání po celé délce ulice mimo vymezená parkovací stání. Nadále bude možné parkovat na parkovišti u stánku se zeleninou, před zdravotním střediskem a vedle něj, před restaurací a Zempomarketem a právě na novém parkovišti. Nová opatření zlepší plynulost a bezpečnost dopravy, zejména vozidel integrovaného dopravního systému.
Nahoru