Jako součást zpravodaje obdrželi občané Hrušovan informační list ohledně zvažovaného rozšíření třídění biologicky rozložitelného odpadu v domácnostech. V přiložené anketě mají možnost vyjádřit, zda by měli zájem o pořízení kompostéru nebo svozové nádoby na bioodpad. Anketu je možné vyplnit i elektronicky kliknutím na obrázek níže. Nejedná se o závaznou objednávku, pouze o zjištění zájmu pro další rozhodování obce. Děkujeme za vyplnění!

bioodpad

Nahoru