Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, udržovacích a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 24. 11. 2018 od 12:30 do 17:00.

Vypnutí se týká odběratelské trafostanice Hrušovany Botex (č. 4349) a NEDOTKNE SE DOMÁCNOSTÍ.

Nahoru